Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Lubuskiego dla prof. Ewy Narkiewicz-Niedbalec z UZ

 

20 lutego 2017 r.

KAZ_0859r.jpg

fot. K. Adamczewski

Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ z Zakładu Metodologii Badań Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrała dziś  Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Uroczystość odbyła się  podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Honorowa odznaka została przyznana na wniosek Lubuskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin.  Wyróżnienie wręczyli Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz.                                                                       

 

We wniosku uwzględniono zarówno pracę zawodową prof. Ewy Narkiewicz-Niedbalec, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, później w Uniwersytecie Zielonogórskim, oraz aktywność społeczną. 20-letnią działalność w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, od skarbnika poprzez przewodniczącego oddziału (w latach 2000 do 2008), do członka Zarządu Głównego i przewodniczącej nagrody książkowej dla młodego socjologa (do 35 roku życia).

Drugi obszar działalności społecznej to praca w Lubuskim Towarzystwie Naukowym, w kadencji 2009-2016 była członkiem Zarządu, od 2012 do 2016 zastępcą prezesa LTN. Praca w Lubuskim Towarzystwie Naukowym polegała głównie na redagowaniu „Rocznika Lubuskiego”. W latach 2002-2012 była sekretarzem redakcji, od 2012 roku zastępcą redaktora naczelnego, a od 1.01.2016 jest redaktorem naczelnym „Rocznika”.

Trzeci obszar aktywności społecznej to sekretarzowanie Lubuskiemu Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin.

 

Odznaki odebrali również: Jacek Fortuna, Andrzej Eugeniusz Lenard, Krzysztof Piwowarczyk, Zdzisław Paduszyński, Jan Skrzypczak, ks. Zbigniew Stekiel.


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego to wyróżnienie przyznawane przez Sejmik za wybitną działalność na rzecz gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu.

 

 

KAZ_0848r.jpg KAZ_0857r.jpg
fot. K. Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT