Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa II nabór na studia

3 września 2020 r.

 


 

Rekrutacja_slider_UZ_tylkorekrutacja.jpg

 

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa II nabór  na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Rejestracja elektroniczna zakończy się 14 września br. Należy pamiętać, że lista ogłoszonych poniżej kierunków może zostać uzupełniona o kolejne kierunki. Dostarczanie dokumentów (elektronicznie – skany dokumentów) po otrzymaniu decyzji – zakwalifikowany do przyjęcia na studia, należy składać w terminie od 17 do 22 września br.


Dla osób, które przystąpiły do poprawek egzaminów maturalnych i otrzymają świadectwo dojrzałości 30 września br. uruchomiona zostanie III rekrutacja. Kandydat będzie mógł w terminie 28 września – 4 października dokonać rejestracji elektronicznej i złożyć wniosek o przyjęcie na studia. Lista kierunków w III naborze zostanie opublikowana 25 września br. Na dostarczenie dokumentów kandydat będzie miał czas  w terminie 7 – 12 października br.

II nabór obejmuje kierunki:

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia

Administracja
Architektura
Architektura wnętrz
Arteterapia
Astronomia
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Biznes elektroniczny
Budownictwo
Coaching i doradztwo filozoficzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Elektrotechnika
Energetyka
Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geoinformatyka i techniki satelitarne
Historia
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środowiska
Jazz i muzyka estradowa
Malarstwo
Kulturoznawstwo
Literatura popularna i kreacje światów
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Socjologia
Sztuki wizualne
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie gospodarką komunalną
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Żywienie człowieka i dietoterapia


 

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo 

Szczegóły na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT