Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowe kierunki na UZ

9 czerwca 2022 r.

studenci i ratusz.jpg

Studenci UZ wkręceni w Zieloną Górę. Fot. Michał Adamczewski.

Wcześniej niż w latach ubiegłych, bo już 1 maja br.,  na Uniwersytecie Zielonogórskim została uruchomiona rejestracja kandydatów na studia. Uczelnia oferuje naukę na ponad 60 kierunkach w wielu różnych dyscyplinach naukowych. Poczynając od artystycznych, przez humanistyczne i społeczne, ścisłe, przyrodnicze i związane ze zdrowiem – w tym kierunek lekarski – po techniczne. Jest w czym wybierać!


Szczegółowy wykaz kierunków znajduje się na stronie:  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunki/     .

 

Jedną z oferowanych przez UZ nowości są jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku architektura. To 5,5-letnie studia prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta. Dla chętnych przygotowano 60 miejsc. Rekrutacja odbywa się wyłącznie na podstawie konkursu świadectw – bez egzaminu z rysunku! 


Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym na kierunku architektura to jedne z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury.

Architekt od lat jest uznawany za jeden z najbardziej elitarnych i prestiżowych zawodów, cieszących się publicznym zaufaniem. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów technicznych i artystycznych absolwenci są przygotowani do pracy w biurach architektonicznych, pracowniach, urzędach. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier architekt.
 

Na tym kierunku przygotowano 60 miejsc.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/architektura/  .Po raz pierwszy prowadzony jest nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa. To 2-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra. 
 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, lider i członek zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i estradowej. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, jest gotowy do kontynuacji własnego kształcenia, jak i podjęcia pracy na wyższych uczelniach oraz szkołach prywatnych. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie.
 

To elitarny kierunek. Na zainteresowanych czeka 7 miejsc.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/jazz-i-muzyka-estradowa/  .W ofercie studiów na UZ debiutują również studia stacjonarne II stopnia na kierunku projektowanie społeczne. To 2-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra. 


Studenci projektowania społecznego mogą dostosować ścieżkę kształcenia do swoich zainteresowań dzięki oferowanym modułom: projektowanie społecznościowe i projektowanie biznesowe. Ważną zaletą kierunku jest jego praktyczny charakter. Dotyczy to zarówno proponowanych przedmiotów, jak i kontaktu z nauczycielami-praktykami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujących z Instytutem Socjologii UZ.

Absolwenci projektowania społecznego będą ważnymi uczestnikami i twórcami procesów realizowanych zarówno przez instytucje publiczne i organizacje społeczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne oraz społeczne. W działaniach swoich organizacji będą mogli uczestniczyć zarówno jako członkowie zespołów projektowych, jak i ich liderzy.
 

Na osoby zainteresowane tym kierunkiem czeka 50 miejsc.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/projektowanie-spoleczne/


 

Ważną kwestią jest kalendarz rekrutacji. Ponieważ terminy rejestracji na studia są różne w zależności od wybranego kierunku i stopnia studiów, prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, które można znaleźć na stronie:

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kalendarz-szczegolowy-rekrutacji/   .

 

My już na Was czekamy – weź kierunek na UZ i wkręć się w Zieloną Górę.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT