Obchody 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego

30 kwietnia 2021 r.

20 lecie uz3.jpg

           Z perspektywy historyka, którym jestem, 20 lat to bardzo mało czasu. Ale już 20 lat z perspektywy pracownika uczelni, którym również jestem - to niemal epoka. To na przykład 80 tys. absolwentów – czyli kilka pokoleń inżynierów, nauczycieli, artystów czy wysokiej klasy specjalistów w niemal wszystkich dziedzinach: ścisłych, technicznych, ekonomicznych, humanistycznych, przyrodniczych, prawnych, a od kilku lat również medycznych. Jesteśmy jedynym uniwersytetem w kraju, który oferuje kształcenie i prowadzi badania naukowe w tak szerokim zakresie. A zawdzięczamy to Politechnice Zielonogórskiej (wcześniej Wyższej Szkole Inżynierskiej) i Wyższej Szkole Pedagogicznej – czyli uczelniom, które na mocy ustawy przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 czerwca 2001 r. połączyły się tworząc Uniwersytet Zielonogórski.

Początki nie były łatwe. Później też różnie bywało, bo sytuacja finansowa publicznych szkół wyższych w naszym kraju nigdy nie była stabilna. Ale myślę, że minione 20 lat to czas dobrze wykorzystany przez całe środowisko akademickie, a rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego jest widoczny w mieście i regionie.

 

Przygotowując się do obchodów Jubileuszu chcieliśmy zaprosić Państwa w mury naszej Uczelni. Niestety „pandemiczna” rzeczywistość zmusiła nas do przeniesienia większości imprez do sieci. Są jednak w naszym programie takie wydarzenia, które zaistnieją w miejskiej przestrzeni i jeszcze długo będą przypominały mieszkańcom o święcie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Z przyjemnością zapraszam więc Państwa do zapoznania się z programem obchodów i do udziału we wszystkich wydarzeniach jakie dla Was przygotowaliśmy.

 

 

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW

20-LECIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

MAJ - GRUDZIEŃ 2021 r.

 

 

MAJ

1 –25 maja       Wystawa - Różnorodność. Kolekcja grafiki współczesnej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;
17 – 18 maja Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy. Konferencja z cyklu Język-obyczaj-wspólnota;
31 maja                          Aleja Dębowa w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie (sadzenie dębów z imionami czterech Rektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego);


CZERWIEC

1 – 30 czerwca Wystawa - Maryna Mazur. W kierunku bezpowrotnym, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71
3 czerwca Prezentacja Centrum Przyrodniczego (on-line);
4 czerwca  Spacer po Ogrodzie Botanicznym (on-line);
7 czerwca Konferencja prasowa z udziałem wszystkich Rektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Aula 205 UZ, ul. Licealna 9;
7 – 13 czerwca  6. Bieg dla Transplantacji;
10 – 11 czerwca II Międzynarodowa Konferencja Engineering Materials. Safety - Environment - Technology;
11 czerwca Uroczyste odsłonięcie muralu na budynku UZ przy ul. Energetyków (I miejsce w konkursie na projekt)
18 czerwca Uroczyste odsłonięcie muralu na budynku UZ przy ul. Podgórnej (III miejsce w konkursie na projekt);
19 – 20 czerwca Internetowe Otwarte Zawody w brydżu sportowym o puchar JM Rektora UZ;
25 czerwca              Uroczyste odsłonięcie muralu na budynku UZ przy ul. Licealnej (II miejsce w konkursie na projekt);


LIPIEC

1 – 3  1 lipca          Wystawa - Maryna Mazur. W kierunku bezpowrotnym, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;

 

SIERPIEŃ

1 – 31    sierpnia     Wystawa - Maryna Mazur. W kierunku bezpowrotnym, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;


WRZESIEŃ

1 – 30 września  Prezentacja spółek Uniwersytetu Zielonogórskiego (on-line)

- Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o.o.

- Centrum Energetyki Odnawialnej UZ Sp. z o.o.

- Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych UZ Sp. z o.o.

- Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

1 – 24 września Wystawa - Maryna Mazur. W kierunku bezpowrotnym,  Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;
15 – 17 września X Konferencja Naukowa Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych;
25 – 26 września Festiwal Magna Opera Sacra 2021, kierownictwo artystyczne: dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ
27 – 30 września

Wystawa - Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej... z kolekcji zbiorów specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka, al. Wojska Polskiego 71

30 września                

Koncert Jubileuszowy w wykonaniu studentów i pracowników Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Radość najpiękniejszych lat (on-line)


PAŹDZIERNIK

1 października  Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022, Aula UZ, ul. Podgórna 50;
1-31 października Wystawa plenerowa przed zielonogórskim Ratuszem – Uniwersytet Zielonogórski 2001-2020, ul. Stary Rynek 1;
1 października Wykład popularnonaukowy z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 30-lecia International Journal of Applied Mathematics and Computer Science;
4 października Otwarcie Muzeum Cyfrowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9;'
1 – 30 października  Wystawa - Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej... z kolekcji zbiorów specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka, al. Wojska Polskiego 71;
1 – 30 października Wystawa - SPOŁEM (Andrzej Bobrowski, Mirosław Gugała, Maryna Mazur, Piotr Szurek), Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;
15 października Uroczystość nadania Galerii Rektorat imienia prof. Zenona Polusa, ul. Licealna 9
15 października Otwarcie wystaw z okazji 20-lecia UZ i 30-lecia Instytutu Sztuk Wizualnych:

- Galeria Rektorat im. Zenona Polusa, ul. Licealna 9

- Galeria Nowy Wiek w Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15

- Galeria BWA w Zielonej Górze, al. Niepodległości
 20 października Uroczyste nadanie Sali Ekonomii i Zarządzania imienia prof. Mariana Eckerta; siedziba WEZ UZ, ul. Podgórna 50

 

LISTOPAD

1 – 30 listopada            Wystawy z okazji 20-lecia UZ i 30-lecia Instytutu Sztuk Wizualnych:

- Galeria Rektorat im. Zenona Polusa, ul. Licealna 9

- Galeria Nowy Wiek w Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15

- Galeria BWA w Zielonej Górze, al. Niepodległości 19

1 – 30 listopada Wystawa - Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej... z kolekcji zbiorów specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka, al. Wojska Polskiego 71;
1 – 30 listopada Wystawa - SPOŁEM (Andrzej Bobrowski, Mirosław Gugała, Maryna Mazur, Piotr Szurek), Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;
17 listopada Żakus Jubilatus 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego, uroczyste odsłonięcie rzeźby bachusika w Międzynarodowym Dniu Studenta, Biblioteka Uniwersytecka, al. Wojska Polskiego 71;
17 – 30 listopada Wystawa studentów Pracowni Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;
25 listopada

Wielki Test Wiedzy o Uniwersytecie Zielonogórskim;

 

GRUDZIEŃ

1 – 31 grudnia         Wystawa - Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej... z kolekcji zbiorów specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka, al. Wojska Polskiego 71;
1 – 31 grudnia Wystawa studentów Pracowni Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71;
8 grudnia  Wybór Sportowca 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  Koncert kompozytorski z udziałem kompozytorów zielonogórskich, poznańskich i szczecińskich (online)
16 grudnia Zakończenie obchodów 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego;

- Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego (wręczenie Statuetek Przyjaciel Uniwersytetu Zielonogórskiego);

 

Informujemy, iż  program obchodów 20-lecia UZ, z uwagi na sytuację pandemiczną, może ulec zmianie.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT