Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo

12 czerwaca 2018 r.

 

1Kopia_zapasowa_zd_rollup.jpg

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku na Wydziale Budownictwa, Architektury iInżynierii Środowiska odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów wydziałów prowadzących studia na kierunku budownictwo. Celem spotkania, odbywającego się co roku w różnych ośrodkach w kraju, jest wymiana doświadczeń związanych z kształceniem studentów i działalnością wydziałów oraz integracja środowiska akademickiego.
 

Tematyka Zjazdu będzie dotyczyła:

  • wprowadzenia nowych uwarunkowań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego,
  • algorytmu finasowania podstawowej działalności publicznych szkół wyższych,
  • organizacji kształcenia na wydziałach prowadzących kierunek budownictwo,
  • oczekiwań pracodawców w kontekście podnoszenia jakości kształcenia i przekazywanych treści programowych.Wśród uczestników i gości, znajdą się osoby reprezentujące środowisko akademickie z blisko trzydziestu polskich ośrodków akademickich, przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszone osoby związane z tematyką budownictwa.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT