Pandemia w województwie lubuskim pod lupą socjolożek z UZ

13 stycznia 2021 r.

 

Zapiski z pandemii (1).jpeg

Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy" 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka. Dorota Szaban, Beata Trzop

Pod koniec ubiegłego roku opublikowana została książka pt. Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy" 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka. Jej autorkami są socjolożki z Uniwersytetu Zielonogórskiego: prof. Dorota Szaban (dyrektor Instytutu Socjologii) oraz prof. Beata Trzop (pracownik Instytutu Socjologii), które sporządziły publikację na podstawie wypowiedzi i zapisków mieszkańców województwa lubuskiego. Materiał zaczęto gromadzić zaraz po wprowadzeniu w życie rządowych restrykcji, czyli od początku marca 2020 r., aż do maja tego samego roku.


Ta książka nie powstałaby w innym czasie i w innej sytuacji społecznej. Jest naszą reakcją (…) na wyjątkową sytuację społeczną, która mieści się w optyce eksperymentu społecznego w warunkach naturalnych, eksperymentu, którego nikt nie zaplanował. Gdy w marcu 2020 r. stało się jasne, iż wchodzimy w specyficzny rodzaj relacji na poziomie instytucji edukacyjnych, gospodarczych, ale i międzyludzkich, oczywiste było, że należy ten moment uchwycić, zatrzymać i opisać (…) bohaterami tej opowieści są wszystkie osoby, które odpowiedziały na nasz apel. Dzięki ich opowieściom, zapiskom dowiedzieliśmy się, co czuły, jak działały, w kim miały oparcie, jak sobie radziły. To swoista socjologiczna fotografia, lockdown zatrzymany w kadrze (…) – podają autorki.


Książkę już teraz można kupić w wydawnictwie Elipsa, natomiast w Bibliotece Uniwersyteckiej będzie dostępna pod koniec stycznia 2021 r.


Dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ – dyrektor Instytutu Socjologii. Jej działalność naukowa i badawcza koncentruje się głównie wokół tematyki metodologii badań społecznych, socjologii pogranicza, socjologii konfliktu (szczególnie na tle inwestycji infrastrukturalnych) oraz socjologii młodzieży. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju regionu lubuskiego, włączając się w wiele działań diagnostycznych i promocyjnych. Pełni także funkcję Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Badań Społecznych[1].

Dr hab. Beata Trzop, prof. UZ – w 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, w specjalności socjologia kultury. W latach 2016-2019 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Socjologii UZ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak kultura masowa i kultura popularna, nowoczesne media i współczesne formy komunikacji, problematyka dyfuzji społeczno-kulturowej na zachodnim pograniczu Polski, problematyka społeczno-kulturowych konsekwencji starzenia się społeczeństw oraz gender studies. Jest również laureatką kilku Nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (indywidualnych i zespołowych), w tym nagrody zespołowej za realizację cyklicznego projektu badawczego Lubuski Sondaż Społeczny[2].

 

[1] https://www.socjologia.wns.uz.zgora.pl/?page_id=859

[2] https://www.socjologia.wns.uz.zgora.pl/?page_id=853

 

 

Zapiski z pandemii - okładka.jpeg Zapiski z pandemii (2).jpeg
Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy" 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka. Dorota Szaban, Beata Trzop
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT