Rekrutacja na studia II stopnia

27 stycznia 2020 r.

 

slideriIIrekrutacja 3 .jpg

 

 

Od 1 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się rekrutacja na semestr letni 2019/2020. Jest to rekrutacja wyłącznie na studia drugiego stopnia na 14 kierunkach studiów stacjonarnych i na 10 kierunkach studiów niestacjonarnych. Ponieważ kalendarz rekrutacji jest różny dla różnych kierunków, wszystkie terminy należy sprawdzić na stronie internetowej Biura Rekrutacji: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 

Na kierunkach: automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, a na kierunku architektura poza rozmową będzie też przegląd prac własnych (portfolio). Ogłoszenie list przyjętych nastąpi na przełomie lutego i marca.


W tym roku przygotowano 540 miejsc na studiach stacjonarnych i 420 na studiach niestacjonarnych – razem 960.


Przyjmowanie dokumentów: pok. 101 R (I piętro) Al. Wojska Polskiego 69:

poniedziałek-piątek w godz.: 8.00-14.00,

sobota 22 i 29.02.2020 r. w godz.: 10.00-12.00

 

 

Studia stacjonarne (540 miejsc):

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (150 miejsc):

 

architektura - 30 miejsc / mgr inż.
budownictwo - 90 miejsc / mgr inż.
inżynieria środowiska - 30 miejsc / mgr inż.

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania (60 miejsc):

 

logistyka – 60 miejsc / mgr

 

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (150 miejsc):

 

automatyka i robotyka - 45 miejsc / mgr inż.
elektrotechnika - 45 miejsc / mgr inż.
informatyka - 60 miejsc / mgr inż.

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (45 miejsc):

 

inżynieria danych - 30 miejsc / mgr inż.
– studia prowadzone w języku angielskim – 15 m-c / 2250 zł / mgr inż.

 

Wydział Mechaniczny (120 miejsc):

 

bezpieczeństwo i higiena pracy – 30 miejsc / mgr
inżynieria biomedyczna - 30 miejsc / mgr inż.
mechanika i budowa maszyn - 30 miejsc / mgr inż.
zarządzanie i inżynieria produkcji - 30 miejsc / mgr inż.

 

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (15 miejsc):

 

socjologia – studia prowadzone w języku angielskim – 15 m-c / 2250 zł / mgr

 

 

Studia niestacjonarne (420 miejsc):

 

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (90 miejsc):

 

budownictwo - 60 miejsc (opłata za semestr – 2400 zł) / mgr inż.
inżynieria środowiska - 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł) / mgr inż.

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania (60 miejsc):

 

logistyka – 60 miejsc (opłata za semestr 1900 zł) / mgr

 

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (150 miejsc):

 

automatyka i robotyka - 45 miejsc (opłata za semestr 2200 zł) / mgr inż.
elektrotechnika - 45 miejsc (opłata za semestr 2100 zł) / mgr inż.
informatyka - 60 miejsc (opłata za semestr 2200 zł) / mgr inż.

 

Wydział Mechaniczny (120 miejsc):

 

bezpieczeństwo i higiena pracy – 30 miejsc(opłata za semestr – 2100 zł) / mgr
inżynieria biomedyczna – 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł) / mgr inż.
mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł) / mgr inż.
zarządzanie i inżynieria produkcji – 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł) / mgr inż.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT