Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uniwersytet Zielonogórski czeka na kandydatów

18 czerwca 2020 r.

 

Konferencja rekrutacyjna.jpg

fot. mrg, od lewej: A. Łaszczowska, prof. W. Strzyżewski

Dziś w auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja prasowa na temat rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na naszą uczelnię. W konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – rektor-elekt UZ (prorektor ds. studenckich) i mgr Agnieszka Łaszczowska – kierownik Biura Rekrutacji UZ.


W tym roku rekrutacja na Uniwersytet Zielonogorski prowadzona jest na:
 

 • 61 kierunkach wyższych studiów stacjonarnych na 13 wydziałach (w tym Collegium Medicum oraz Filia UZ w Sulechowie);
 • 34 kierunkach studiów podyplomowych;
 • 7 kierunkach studiów 40 plus – na studiach I i II stopnia;
 • 6 kierunkach studiów prowadzonych w języku angielskim na studiach I i II stopnia;

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Zielonogórski przygotował 7841 miejsc dla kandydatów, w tym na studiach:

 • stacjonarnych - 4166 (I st. i jednolite mgr. - 3021, drugi st.- 1145)
 • niestacjonarnych – 2670 (I st. i jednolite mgr. - 1740, drugi st.- 930)
 • w semestrze letnim – 1005 czyli w rekrutacji luty-marzec 2021 r.


Kalendarz rekrutacji (studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite mgr):

 • rejestracja internetowa: 1 czerwca – 17 sierpnia br.
 • przyjmowanie dokumentów z pierwszych list rankingowych do 26 sierpnia br.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listy studentów do 14 września br.

 

Przewiduje się przeprowadzenie II naboru z ostatecznym terminem jego zakończenia do 15 października br.

 

Lista kierunków, na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 31 sierpnia 2020 r.

 

Lista kierunków, na które prowadzony będzie III nabór, ogłoszona zostanie 28 września 2020 r.

 

Kalendarz rekrutacji (studia stacjonarne drugiego stopnia):

 • rejestracja internetowa: 1 czerwca – 20 września br.
 • przyjmowanie dokumentów do 26 września br.
 • ogłoszenie list osób wpisanych na listy studentów do 29 września br.

 

Przewiduje się przeprowadzenie II naboru z ostatecznym terminem jego zakończenia do 14 października br.

 

 

W tym roku, z powodu epidemii COVID-19, dokumenty należy dostarczyć wyłącznie:

 

ELEKTRONICZNIE na adres: rekrutacja@uz.zgora.pl – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginałów w terminie późniejszym;

 

POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – wysyłając oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – z możliwością odebrania ich w trakcie roku akademickiego, w dziekanacie wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów – pod uwagę barana jest data dostarczenia wymaganych dokumentów na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego


Wszystko o rekrutacji i kierunkach studiów znajduje się na stronie: www.rekrutacja.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT