Studenci UZ odebrali stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego

26 lutego 2020 r.

zdjęcie K.A..jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski, wyróżnione studentki tuż po odbiorze listów gratulacyjnych. Stoją od lewej: prof. W. Strzyżewski, Anna Goń, Justyna Pękalska, Izabela Sak, Małgorzata Kochańska.

Jak już informowaliśmy, tuż przed świętami Bożego Narodzenia na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiła się lista rankingowa studentów, którzy otrzymali stypendia przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020. Do 25 października br. do Ministerstwa wpłynęło 1 106 wniosków o przyznanie stypendiów. Spośród 1 087 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – minister nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 9 pkt na 50 pkt.Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 000 zł.


Wśród wyróżnionych stypendium ministra, znaleźli się studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego:

1. Jędrzej Dragan – Collegium Medicum, kierunek lekarski;

2. Hubert Gliński – Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek logistyka;

3. Anna Agnieszka Goń – Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek logistyka;

4. Małgorzata Kochańska – Collegium Medicum, kierunek lekarski;

5. Justyna Pękalska – Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek logistyka;

6. Izabela Renata Sak – Wydział Artystyczny, kierunek malarstwo;

7. Anna Małgorzata Sokalska – Wydział Ekonomii i Zarządzania.


Spośród wyróżnionej siódemki, troje studentów otrzymało stypendium po raz drugi. Są to: Izabela Sak z Wydziału Artystycznego oraz Anna Sokalska (absolwentka)  i Hubert Gliński z Wydziału Ekonomii i Zarządzania.


Ponadto Jędrzej Dragan, student V roku kierunku lekarskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak jako jeden z dwojga najlepszych studentów na roku, otrzymał stypendium w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na staż zagraniczny. (Odbędzie się on latem 2020 r.)


Dzisiaj, 26 lutego br. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nastąpiło uroczyste przekazanie stypendiów studentom i absolwentce, o czym niżej. Wyróżnione cztery studentki, bo na Senacie zabrakło 2. wyróżnionych studentów i i absolwentki, otrzymały listy gratulacyjne z rąk prorektora ds. studenckich UZ prof. Wojciecha Strzyżewskiego.Poniżej prezentujemy sylwetki wyróżnionych studentów i absolwentki..
 

Jędrzej Dragan 2.jpg

Archiwum prywatne, Jędrzej Dragan.

Jędrzej Dragan jest studentem 5. roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Absolwent Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Od początku studiów aktywnie działa w samorządzie studenckim na rzecz uczelni. W latach 2017- 2019 za działalność na rzecz wspólnoty akademickiej otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Założyciel i były przewodniczący studenckiego Koła Naukowego Genetyki Klinicznej, organizator licznych wydarzeń studenckich, w tym konferencji naukowych „Efektywne pisanie prac naukowych” oraz zielonogórskich „Innowacji Onkologicznych”. Uczestnik zagranicznych  praktyk studenckich na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.


W pracy naukowej skupia się na tematach związanych z neurologią, onkologią oraz farmakologią. Autor publikacji w czasopismach polskojęzycznych i anglojęzycznych. Obecnie prowadzi badania na temat zastosowania barwników spożywczych w terapii chorób nowotworowych. Ponadto jest zaangażowany w projekty dotyczące jakości nauczania na kierunkach medycznych.

 

Hubert Gliński.jpg

Archiwum prywatne, Hubert Gliński.

Hubert Gliński jest studentem II roku studiów magisterskich, niestacjonarnych na kierunku logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie pisze pracę dyplomową, której temat brzmi: „Wybrane aspekty zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w e-commerce”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ. Na zakończenie studiów inżynierskich na kierunku logistyka został wyróżniony tytułem Absolwenta Roku 2018/2019.

Należy do Koła Naukowego Logistyki „LogUZ”, które działa przy Zakładzie Logistyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, a jego opiekunami są: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ, dr Katarzyna Huk, dr Agnieszka Perzyńska oraz mgr Mateusz Kurowski. Podczas pracy w Kole Naukowym napisał do tej pory następujące artykuły:

[1] Perzyńska A., Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł., „Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w transporcie drogowym", 2019, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K., Bednarek M. (red.), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa;

[2] Huk K., Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł., „Dystrybucja produktów a formy sprzedaży w e-commerce - zależności i nowe rozwiązania", 2019, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K., Bednarek M. (red.), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa;

[3] Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł., Kurowski M., "Poziom obsługi zwrotów w e-commerce a satysfakcja klientów", 2018, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – systemy logistyczne”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[4] Huk K., Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł. Lesicki D., „Koncepcja logistyki miasta a strategia na przykładzie Zielonej Góry", 2018, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – systemy logistyczne”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[5] Kurowski M., Śliwiński Ł., Sokalska A., Gliński H., „Środowiskowe aspekty działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze logistycznym - wymogi i odpowiedzialne praktyki, 2018", [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – systemy logistyczne”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[6] Huk K., Witkowski K., Sokalska A., Gliński H., Śliwiński Ł., „Rola strategii w tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwie", 2017, [w:] Lichtarski J. (red.), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa;

[7] Sokalska A., Gliński H., Śliwiński Ł., Huk K., „Analiza logistycznej obsługi klienta w e-commerce na podstawie badań", 2017, [w:] Witkowski K., Saniuk S. (red.), „Systemy logistyczne w gospodarowaniu”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

[8] Sokalska A., Gliński H., Śliwiński Ł., „Społeczna odpowiedzialność biznesu a rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwie", 2017, [w:] Witkowski K., Huk K., Perzyńska A. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – zrównoważony rozwój”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[9] Śliwiński Ł., Kilian D., Sokalska A., Gliński H, „Wybrane aspekty ekologiczne w logistyce miejskiej, 2017", [w:] Witkowski K., Huk K., Perzyńska A. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – zrównoważony rozwój”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.


Od lipca 2019 r. podjął pracę w niemieckiej firmie w branży logistycznej.

 

Pękalska_Goń 1.jpg

Archiwum prywatne: w przerwie konferencji w Czechach wraz z opiekunami koła naukowego (od lewej mgr Mateusz Kurowski, inż. Justyna Pękalska, inż. Anna Goń, dr Katarzyna Huk)

Inż. Anna Goń i inż. Justyna Pękalska są członkiniami Koła Naukowego Logistyki „LogUZ” działającego przy Zakładzie Logistyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. Ukończyły studia  I stopnia na kierunku logistyka uzyskując tytuł inżyniera, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. Obecnie studiują na II stopniu (studia magisterskie) na kierunku logistyka.Od 2016 r. otrzymują stypendium rektora UZ dla najlepszych studentów. W 2019 r.  reprezentowały Uniwersytet Zielonogórski na międzynarodowej konferencji 3rd International Students Scientific Conference mSVOK 2019 and the 4th Advanced Methods In Logistics (PMVL), która odbywała się w Prerov (Czechy) w College of Logistics. Podczas tej konferencji inż. Anna Goń za zaprezentowany referat zatytułowany Analysis of effectiveness od storage process otrzymała nagrodę rektora College of Logistics. Efektem tego wyjazdu było powstanie dwóch artykułów w języku angielskim.


W 2019 r. obie stypendystki ciężko pracowały pisząc wspólnie artykuły naukowe, które następnie zostały opublikowane w czasopismach naukowych.

 


 
 

Malgorzata Kochanska.jpg

Archiwum prywatne, Małgorzata Kochańska na najwyższym stopniu podium.

Małgorzata Kochańska jest studentką III roku kierunku lekarskiego. Pochodzi z Wrocławia. Od dziesięciu lat trenuje Taekwon-do. W tym czasie  wiele osiągnęła na sportowych arenach: krajowej oraz międzynarodowej. Między innymi wielokrotnie sięgnęła po Mistrzostwo Polski oraz Europy.

Mimo, iż wiele czasu poświęcała na sport, również osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Dzięki temu otrzymywała  różne stypendia naukowe. Nie inaczej jest podczas studiów. Od drugiego roku otrzymuje stypendium rektora dla najlepszych studentów. Mimo dużego nagromadzenia obowiązków związanych ze studiowaniem medycyny jak najwięcej czasu stara się poświęcać na ćwiczenia.

 

Izabela Sak Fot.T.Gawałkiewicz Griesen.jpg

Fot. Tomasz Gawałkiewicz ZAFF, Izabela Sak.

Izabela Sak rodowita  zielonogórzanka, studentka II roku, II stopnia kierunku malarstwo ISW UZ.


Nie wyobraża sobie życia bez malowania. Tworzy w technikach: akwarela, akryl. Jej prace powędrowały już do Szwecji, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemiec, USA i Portugalii.

Jest uczestniczką plenerów malarskich w Polsce i za granicą.

Bierze także udział w konkursach artystycznych. Zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym Wariacje gotyckie, Toruń 2018, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Portret 2016, Warszawa. Organizuje warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych. Ma na swoim koncie udział w blisko 60 wystawach indywidualnych i zbiorowych (Polska, Niemcy, Francja, Portugalia).


W ramach swoich studiów magisterskich i programu Erasmus + odbyła studia na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Calas da Rainha w Portugalii ( 2019).


Obecnie jest w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Maluje cykl obrazów akrylowych (promotor dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ) i pisze część teoretyczną pracy dyplomowej pt. ,,Sztuka, a media społecznościowe” (promotor dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ).


Wolny czas lubi spędzać z rodziną na łonie natury. Lubi podróże, ale także spacery ze swoimi  dwoma psami. Interesuje się również fotografią i uwielbia programy TV o urządzaniu i remontach domów oraz mieszkań.

 

Anna Sokalska.jpg

Archiwum prywatne, Anna Sokalska.

Dnia  18.02.2020 r. Anna Sokalska obroniła tytuł magistra na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskując ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Temat pracy magisterskiej brzmiał: „Wybrane aspekty zarządzania logistycznego w kontekście różnych form sprzedaży w branży odzieżowej e-commerce”. Do swoich ogromnych sukcesów zalicza otrzymanie tytułu Absolwenta Roku 2017/2018.

Podczas 11 semestrów studiów (3,5 roku studia stacjonarne inżynierskie na kierunku logistyka, następnie 2 lata studia stacjonarne magisterskie na kierunku zarządzanie) należała do Koła Naukowego Logistyki „LogUZ” działającego przy Zakładzie Logistyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, którego opiekunami są: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ, dr Katarzyna Huk, dr Agnieszka Perzyńska oraz mgr Mateusz Kurowski.
Podczas studiów została współautorką następujących artykułów:

[1] Perzyńska A., Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł., „Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w transporcie drogowym", 2019, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K., Bednarek M. (red.), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa;

[2] Huk K., Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł., „Dystrybucja produktów a formy sprzedaży w e-commerce - zależności i nowe rozwiązania", 2019, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K., Bednarek M. (red.), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa;

[3] Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł., Kurowski M., „Poziom obsługi zwrotów w e-commerce a satysfakcja klientów", 2018, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – systemy logistyczne”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[4] Huk K., Gliński H., Sokalska A., Śliwiński Ł. Lesicki D., „Koncepcja logistyki miasta a strategia na przykładzie Zielonej Góry", 2018, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – systemy logistyczne”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[5] Kurowski M., Śliwiński Ł., Sokalska A., Gliński H., „Środowiskowe aspekty działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze logistycznym - wymogi i odpowiedzialne praktyki", 2018, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – systemy logistyczne”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[6] Sokalska A., „Analiza i charakterystyka procesów zwrotów w e-commerce", 2018, [w:] Huk K., Perzyńska A., Witkowski K. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – systemy logistyczne”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[7] Huk K., Witkowski K., Sokalska A., Gliński H., Śliwiński Ł., „Rola strategii w tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwie", 2017, [w:] Lichtarski J. (red.), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa;

[8] Sokalska A., Gliński H., Śliwiński Ł., Huk K., „Analiza logistycznej obsługi klienta w e-commerce na podstawie badań", 2017, [w:] Witkowski K., Saniuk S. (red.), „Systemy logistyczne w gospodarowaniu”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[9] Sokalska A., Gliński H., Śliwiński Ł., „Społeczna odpowiedzialność biznesu a rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwie", 2017, [w:] Witkowski K., Huk K., Perzyńska A. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – zrównoważony rozwój”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;

[10] Śliwiński Ł., Kilian D., Sokalska A., Gliński H, „Wybrane aspekty ekologiczne w logistyce miejskiej", 2017, [w:] Witkowski K., Huk K., Perzyńska A. (red.), „Współczesne trendy w logistyce – zrównoważony rozwój”, Druk Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT