Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia dla studentów lubuskich uczelni

26 sierpnia 2021 r.

 

Stypendia Marszałka - plalat.png

Sejmik Województwa Lubuskiego w 2020 r. ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.

Celem głównym pomocy materialnej dla studentów zamieszkujących na terenie naszego województwa i uczących się na lubuskich uczelniach jest wsparcie młodych lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa.

 

Obecnie rozpoczyna się nabór na kolejną edycję.

 

Studenci I roku studiów stacjonarnych w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych oraz kierunków pedagogicznych ze specjalnością nauczycielską, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie’ mogą ubiegać się o stypendia motywujące oraz stypendia przedsiębiorcze.

 

Termin składania wniosków, wraz z wymaganymi załącznikami upływa 20 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.


Więcej informacji na temat stypendiów na stronie::
 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT