Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich na Uniwersytecie Zielonogórskim

20 listopada 2019 r.

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w roku akademickim czyli promocje habilitacyjne i doktorskie. Czworo doktorów habilitowanych i 34. doktorów odebrało dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Uroczystość odbyła się w auli uniwersyteckiej w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Dotychczas na Uniwersytecie Zielonogórskim (od 1 września 2001 r.) wypromowano 480 doktorów i 67 doktorów habilitowanych.


Uniwersytet Zielonogórski posiada 17 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (wg nowej klasyfikacji w dyscyplinach: filozofia; historia; językoznawstwo; literaturoznawstwo; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne; pedagogika; astronomia; matematyka; nauki biologiczne; nauki fizyczne) i 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (wg nowej klasyfikacji w dyscyplinach: astronomia; automatyka, elektronika i elektrotechnika; historia; inżynieria lądowa i transport; matematyka; nauki biologiczne; nauki fizyczne).


Stacjonarne studia doktoranckie prowadzone są w dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ) w 16 dyscyplinach.

 

Promocje habilitacyjne i doktorskie na stałe weszły już do kalendarza uroczystości akademickich na Uniwersytecie Zielonogórskim. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Giorgi Melikidze – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką oraz dziekani: dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – Wydział  Fizyki i Astronomii; dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ – Wydział Humanistyczny; dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki; dr Robert Dylewski – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ – Wydział Mechaniczny; dr Jarosław Wagner – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, bohaterowie uroczystości, czyli doktorzy habilitowani i doktorzy oraz ich najbliżsi i przyjaciele. 


 

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA HABILITOWANEGO:

 

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 

1. dr hab. inż. Anna Ostańska - doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Programowanie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z zastosowaniem modelu PEARS

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jan Kubica
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

 

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 

2. dr hab. Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz - doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

„Głos Koszaliński/Pomorza” 1952-1989. Propaganda i informacja

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Osękowski
dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uwr
dr hab. Adam Makowski, prof. US

 

Stopnie nadane Uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 

3. dr hab. Sylwia Kondej - doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Asymptotyka spektralna w modelach kwantowo-mechanicznych z potencjałami typu delta

Recenzenci:

prof. dr hab. Stefan Giller
dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ 
prof. dr hab. Radosław Szmytkowski

 

4. dr hab. Ryszard Matysiak - doktor habilitowany nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Efekty kwantowe występujące w związku Yb4As3  oraz domieszkowanym (Yb(1-x)Lu(x))4As3

Recenzenci:

dr hab.  Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN 
dr hab. Agata Kamińska, prof.  IF PAN
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

 

 

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA:

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

1. dr inż. Sebastian Kołodziej - doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Eksperymentalna ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Błachut
dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG

 

2. dr inż. Marta Skoczylas - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Tytuł rozprawy: Zawartość metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo i roślinach w rejonie Huty Miedzi Głogów

Promotor: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Kostecki

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

 

3. dr inż. Aleksandra Sowińska - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł rozprawy: Wpływ związków siarki na nitryfikację i denitryfikację w procesie osadu czynnego

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Makowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Spychała

Recenzenci:

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, prof. UR
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 

4. dr Maciej Marć - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Powierzchniowo modyfikowane nanorurki tytanianowe: synteza, własności i zastosowania

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Kazimierz Dziliński, prof. PCz.
dr hab. Arkadiusz Ptak

 

5. dr Wiktor Wolak - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Modelowanie zjawisk fizyko-chemicznych na granicy rozdziału faz dla materiałów z nanostrukturami

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. ZU

Recenzenci:

dr hab. Andrzej J. Sikorski
dr hab. inż. Konstantin V. Tretiakov

 

6. dr Dagmara Sztolberg - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Tytuł rozprawy: Badanie własności elektronowych i optycznych nanokryształów LaAlO3 domieszkowanych wybranymi jonami metali przejściowych oraz ziem rzadkich

Promotor: prof. dr hab. Przemysław J. Dereń

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Brzostowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Pisarski
dr hab. Robert Pązik

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 

7. dr Elżbieta Gazdecka - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Konwencje gatunkowe powieści kryminalnych Joanny Chmielewskiej w kontekstach kulturowych

Promotor: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

 

8. dr Natalia Gorzkiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Rodzina miejska w świetle prasy kobiecej i poradników w latach 1918-1939

Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Szymczak

Recenzenci:

dr hab. Teresa Maresz, prof. nadzw. UKW
dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr

 

9. dr Barbara Jaśniewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy:  Juliusz Stanisław Balicki (1890-1963) -literaturoznawca i pedagog

Promotor: dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ

Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Marian Sinica
dr hab. Władysław Sawrycki

 

10. dr Katarzyna Dorota Krysińska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Poezja lubuska wobec sacrum

Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Garbol
prof. dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz

 

11. dr Janusz Łastowiecki - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Specyfika odbioru słuchowiska radiowego (na przykładzie polskich realizacji gatunku)

Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Skrendo
prof. dr hab. Andrzej Zawada

 

12. dr Ewa Krzywicka - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Polska powieść kryminalna retro w latach 1999-2014

Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Anna Gemra
dr hab. Mariusz Kraska

 

13. dr Romuald Nowak - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Sztuka w przestrzeni sakralnej gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Brzegu na Opolszczyźnie jako refleks życia i religijności mieszkańców miasta w latach 1370 – 2017

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich

Recenzenci:

ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJP II
dr hab. Bogdan Cimała, prof. UO

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 

14. dr Dorota Brylla - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Swoistość nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. Kontekst kulturowy i próba analizy treści filozoficznych

Promotor: dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. IFiS PAN

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, prof. UAM
dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN

 

15. dr Hubert Staśkiewicz - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Idea państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz

Recenzenci:

dr hab. Daniele Stasi, prof. UR
dr hab. Edward Jeliński, prof. UAM

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 

16. dr Mariusz Buciakowski - doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Zintegrowane strategie estymacji uszkodzeń i regulacji dla sterowania tolerującego uszkodzenia

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz
prof. dr hab. inż. Stefan Domek

 

17. dr Kazimierz Krzywicki - doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Synteza procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonych

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Aleksandr Barkalov

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Valery Salauyou
prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik

 

18. dr Piotr Karol Witczak - doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Synthesis of Robust Fault – Tolerant Control for Nonlinear Systems

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartosiewicz
dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. PW

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 

19. dr Agata Drzystek - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Sumacyjno-listowe kolorowanie grafów – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Topp
prof. dr hab. Adam Paweł Wojda

 

20. dr Krzysztof Duzinkiewicz - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Zbieżność szeregów trygonometrycznych w wybranych przestrzeniach unormowanych

Promotor: dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska
dr hab. Ziemowit Rzeszotnik

 

21. dr Arkadiusz Kozioł - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Estymacja i testowanie hipotez dla wybranych wielowymiarowych modeli normalnych – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Roman Zmyślony

Recenzenci:

dr hab. inż. Katarzyna Filipiak

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

 

22. dr Juliusz Stochmal - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Operatory liniowe na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych z topologią ścisłą – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Marian Nowak

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Lewicki
prof. dr hab. Ryszard Płuciennik


23.  dr Martin Himmel - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Beta-type functions, means and related topics

Promotor: prof. dr hab. Janusz Matkowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Zygfryd Kominekdr
hab. Małgorzata Wróbel, prof. PCz

 

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

24. dr Anatol Kałasznikow - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

Tytuł rozprawy: System wspomagania decyzji doboru parametrów cięcia plazmowego dla potrzeb redukcji kosztów wytwarzania

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Węglowski

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 

25. dr Marta Choptiany - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Symetria i asymetria morfologiczna, funkcjonalna i sensoryczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Józef Tatarczuk

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Malinowski
dr hab. Barbara Kwiatkowska

 

26. dr Andżelina Łopińska - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Wpływ wybranych czynników na występowanie bakterii Acinetobacter baumannii u piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w trzech regionach zachodniej Polski

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Promotor pomocniczy:  PD Dr rer. nat. Gottfried  Wilharm

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
dr hab. Tomasz Hetmański

 

27. dr Sebastian Pilichowski - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Ekologiczne aspekty interakcji galasotwórczych pryszczarków Hartigiola annulipes i Mikiola fagi z bukiem Fagus sylvatica

Promotor: dr hab. Marian Giertych

Recenzenci:

dr hab. Lidia Sukovata
dr hab. Edward Baraniak

 

28. dr Karolina Sar - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Różnice wybranych alleli genów i wpływ toksycznych metali ciężkich na mechanizmy antyoksydacyjne u ludzi z chorobą zwyrodnieniową stawów i dną moczanową

Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. nadzw.

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
dr hab. n. med. Agata A. Filip
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

 

29. dr Rafał Filip - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Analiza teoretyczna białek wirusów grypy typu A z uwzględnieniem rejonów istotnych strukturalnie i funkcjonalnie, kierunków filogenezy i ich implikacji w strukturze białek

Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk

Recenzenci:

prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna
dr hab. Paweł Mackiewicz

 

30. dr Gabriela Żaroffe - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Analiza strukturalno-funkcjonalna białek wirusów grypy typu A w aspekcie projektowania specyficznych leków – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Jacek Leluk

Recenzenci:

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
prof. dr hab. n. med. Michał Woźniak

 

31. dr Agata Żyźniewska - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Charakterystyka regionów konserwatywnych i zmiennych w wybranych rodzinach inhibitorów proteolitycznych – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Mariusz Olczak
dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

 

32. dr Mateusz Ciepliński - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Tytuł rozprawy: Następstwa fizjologiczne u troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) objętej wrzodziejącą martwicą skóry (Ulcerative Dermal Necrosis - UDN) - wybrane zagadnienia

Promotor: dr hab. Mariusz Kasprzak

Recenzenci:

dr hab. Bożena Witek
dr hab. inż. Ryszard Polechoński

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 

33. dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl - doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia

Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja - socjologiczna analiza doświadczenia choroby

Promotor: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ

Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Iwona Taranowicz
prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Piątkowski

 

34. dr Hanna Wojciechowska - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wyzwalanie aktywności artystycznej dzieci w toku edukacji językowej w klasie II (w kontekście podstawy programowej)

Promotor: prof. dr hab. Jan Grzesiak

Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żuchelkowska
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ


W imieniu doktorów habilitowanych głos zabrała dr hab. Sylwia Kondej z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ. Stwierdziła, że dzięki uzyskanemu tytułowi, wraz z pozostałymi doktorami habilitowanymi, weszła do własnego domu naukowego. Podziękowała wszystkim, którzy towarzyszyli naukowcom w drodze po habilitację. Promotorom, którzy przeprowadzili ich przez most naukowy, rodzinom, które były bardzo wyrozumiałe i przejęły na siebie gros domowych obowiązków.


Z kolei dr Marta Choptiany z Wydziału Nauk Biologicznych UZ, reprezentująca  wypromowanych doktorów, podziękowała promotorom i kadrze naukowej za to, że byli nieustannym źródłem inspiracji. Wspomniała, iż podczas pisania pracy doktorskiej nieustannie uczyli się pokory. Na zakończenie życzyła swoim kolegom doktorom, by ich rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń.


Prof. Wojciech Strzyżewski dziękując wszystkim za przybycie stwierdził, że miała miejsce historyczna uroczystość. Ponieważ ostatni raz tytuły doktora przyznawane były na wniosek Rad Wydziałów bądź Rad Instytutów. W kolejnym roku akademickim, zgodnie z nową ustawą,  tytuły naukowe będzie nadawał Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Oprawę muzyczną uroczystości przygotował chór Instytutu Muzyki pod dyr. prof. Łucji Nowak.


Poniżej prezentujemy migawki z uroczystości. Fot. Kazimierz Adamczewski i Mamert Janion.
 

 

 

 

stół prezydialny.JPG dr hab. A. Ostańska.jpg dziekani promocje.JPG
prof. B. Burda.JPG ruda doktor z promotorem.jpg prof. A. Drzewiński.jpg
znajoma Mamerta.JPG prof. M.Mikołajczak pion.JPG p. dr Marta.JPG
blond doktor.jpg dr hab. Sylwia Kondej.JPG chór.JPG
zbiorowe.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT