Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zadania dotyczące UZ w Budżecie Obywatelskim 2016 - zapraszamy do głosowania

14 stycznia 2016 r.

 

 

 

pobierz.jpg.jpg

 

Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców Zielonej Góry na zadania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2016. Wśród zadań dużych INFRASTRUKTURALNYCH są trzy dotyczące Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszamy do głosowania:

 

 

Zadania:

 

2.65 Wymiana chodnika przez park od os Zacisze – Sala Gimnastyczna „WSP” – do Wcześniak Akademik Uniwersytetu - 250 000 zł;

 

2.66 Docieplenie odnowienie elewacji budynku Akademickiego DS. Ziemowit - 250 000 zł

 

2.67 Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Szafrana – działka 192/7, obręb 16 – ul. Wazów 78abc w Zielonej Górze - 250 000 zł

 

 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2016 r. zadania zgłoszone przez mieszkańców podzielone są na dwie kategorie:

Zadania małe (zadania do 150 tyś zł):

Lista nr 1 ZADANIA MAŁE infrastrukturalne – możliwość oddania na listę tylko jednego głosu.
Lista nr 1 ZADANIA MAŁE oświatowe – możliwość oddania na listę tylko jednego głosu

 

Zadania duże (zadania 150 tyś zł):

Lista nr 2 ZADANIA DUŻE infrastrukturalne – możliwość oddania na listę tylko jednego głosu
lista nr 2 ZADANIA DUŻE oświatowe – możliwość oddania na listę tylko jednego głosu


Nie ma możliwości przenoszenia głosów na inne listy, w wypadku chęci zagłosowania tylko na jedną z list.
Głosy nie łączą się - nadal dysponujemy jednym głosem.

Chęć zagłosowania tylko na np. zadania małe infrastrukturalne, (bez oddawania głosu również na zadania małe oświatowe) nie pozwala nam skreślić dwóch głosów na liście zadań małych infrastrukturalnych.

Nie ma możliwości oddania głosów kilkakrotnie przez jedną osobę na tę samą listę zadań.
Ani nie głosujemy podwójnie na wybrane przez nas zadanie, ani nie oddajemy głosu na inne zadanie w obrębie tej samej listy zadań.

W takim przypadku wszystkie głosy oddane przez tę osobę, na konkretną listę uznaje się za nieważne.

Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania poprzez zaznaczenie X przy wybranym zadaniu.
Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać.
Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie głosowania wysłać drogą elektroniczną na adres mail: budzet2016@um.zielona-gora.pl lub osobiście
w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra w godzinach funkcjonowania urzędu;
w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy Aleja Niepodległości

Możliwe jest też głosowania za pośrednictwem ankiety internetowej zamieszczonej na stronie miasta Zielona Góra ( http://www.zielona-gora.pl )
W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i/lub kilkukrotnego wypełnienia ankiety internetowej, wszystkie oddane głosy przez tę osobę będą uznane za nieważne.
W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.
 

Głosowanie internetowe::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT