Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zmarł prof. dr. hab. inż. Józef Gil z Instytutu Budownictwa UZ

1 czerwca 2022 r.

 

gil_prostokat_cz-b.jpg

prof. dr. hab. inż. Józef Gil; fot. Instytut Budownictwa UZ

Z głębokim żalem  informujemy, iż 31 maja 2022 r., zmarł  prof. dr. hab. inż. Józef Gil, wieloletni pracownik Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Środowisko akademickie poniosło ogromną stratę.
 

Profesor Józef Gil urodził się 21 marca 1937 r. w Ostrówkach (woj. lubelskie). Szkołę podstawową ukończył w 1950 r. w Śremie w województwie wielkopolskim, a szkołę ogólnokształcącą w 1954 r. w Białej Podlaskiej. W latach 1954-1960 studiował na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej. Był to nie tylko czas nauki, ale również życie studenckie, w którym Pan Profesor brał czynny udział będąc kierownikiem studenckiego zespołu muzycznego.


Po ukończeniu studiów Pan Profesor rozpoczął pracę w Wydziale Obliczeń Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w Warszawie. W 1964 r. przyjechał do Zielonej Góry i zatrudnił się w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej. Z Wyższą Szkołą Inżynierską związał się w 1966 r. rozpoczynając pracę na stanowisku lektora, a następnie starszego wykładowcy prowadząc zajęcia z rysunku technicznego, geometrii wykreślnej, a w dalszych latach z geodezji na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Geotechniki i Geodezji oraz z-cy dyrektora Instytutu Budownictwa. Z zielonogórskimi uczelniami – Wyższą Szkołą Inżynierska, Politechniką Zielonogórską i Uniwersytetem Zielonogórskim związany był 48 lat.


Stopień doktora nauk technicznych Profesor J. Gil uzyskał w 1972 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, a w 1997 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 2008 r. z rąk Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, odebrał nominację profesorską.


Pan Profesor od początku swojej pracy na Uczelni prowadził również intensywną współpracę z przemysłem. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. został odznaczony Srebrną Odznaką Budowniczego Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, a nagrodami Rektora był wyróżniany aż 16 razy.


Zainteresowania naukowe Profesora Józefa Gila były związane z geodezyjnymi pomiarami przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji, współpracy fundamentu z podłożem gruntowym oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania zagadnień z geodezji. Profesor jest autorem i współautorem blisko 100 publikacji naukowych, autorem 5 książek oraz kilkudziesięciu ekspertyz, recenzentem trzech książek i licznych artykułów naukowych. Wypromował dwóch doktorów w dyscyplinie geodezja i kartografia: Marię Mrówczyńską i Sławomira Gibowskiego.


Pan Profesor Józef Gil był aktywnym i twórczym pracownikiem naukowym cieszącym się dużym szacunkiem społeczności akademickiej, był lubianym i szanowanym wykładowcą.


Zapamiętamy Pana Profesora jako osobę o wysokiej kulturze osobistej, człowieka o otwartym sercu, życzliwego Kolegę i Przyjaciela.

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek, 7 czerwca 2022 r. o godz. 11.20 na Cmentarzu Komunalnym (starym) przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Msza Święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godz. 7.30  w Konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT