Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zmarł prof. dr hab. inż. Kazimierz Uździcki z Katedry Pedagogiki Pracy UZ

2 czerwca 2022 r.

 

uzdzicki_cz-b.jpg

prof. dr hab. inż. Kazimierz Uździcki; fot. arch. prywatne

Z głębokim żalem  informujemy, iż 31 maja 2022 r., zmarł  prof. dr hab. inż. Kazimierz Uździcki - wybitny pedagog, wspaniały naukowiec i nauczyciel akademicki, znawca zagadnień dotyczących edukacji technicznej, autor licznych opracowań naukowych z obszaru m.in. dydaktyki techniki, wieloletni dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki oraz dyrektor Instytutu Techniki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, kierownik Katedry Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Środowisko akademickie poniosło ogromną stratę.

 


       Prof. Kazimierz Uździcki urodził się 5 listopada 1933 r. w Cząpienicy, powiat Rypin, województwo kujawsko-pomorskie. Studia rozpoczął w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (1965-1969) uzyskując tytuł zawodowy mgra pedagogiki, następnie uzyskał stopień naukowy dra na Uniwersytecie w Gdańsku (1970-1974) oraz tytuł zawodowy inżyniera w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze (1977-1979). W Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg (1979-1982) uzyskał stopień naukowy dra hab. wychowania technicznego, a w roku 1991 prof. nadzw. nauk humanistycznych. Zaś w 1997 roku tytuł profesora nauk humanistycznych.

Prof. Kazimierz Uździcki był zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze: Zakład Wychowania Technicznego: wykładowca 1972-1973; st. wykładowca 1973-1974; adiunkt 1974-1982 oraz w Instytucie Techniki: docent 1982-1991, prof. nadzw. 1991-1997, prof. zw. 1997-2000 i Katedrze Pedagogiki Pracy: prof. zwyczajny 2000-2005. Prof. Kazimierz Uździcki pracował również w: Uniwersytecie w Halle 1985-1986, Uniwersytecie Technicznym w Cottbus 1991-1992, Uniwersytecie Brandenburskim w Poczdamie 1991-1992, Uniwersytecie Szczecińskim 1987-1990, WSP w Bydgoszczy 1993-1994, WSP TWP w Warszawie w latach 1994-2006. Prof. Kazimierz Uździcki pełnił funkcje w WSP w Zielonej Górze: Kierownik Zakładu Techniki 1977-1983, Kierownik Zakładu Technologii 1991-2000, Dyrektor Instytutu Techniki 1983-1988, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki 1984-1987, Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego 2000-2005.

 

Prof. Kazimierz Uździcki był Przewodniczącym Zespołu Ekspertów do spraw Wychowania Technicznego przy Ministrze Edukacji Narodowej 1984-1990. Jest autorem prawie 300 publikacji naukowych, w tym 17 monografii.

 

Wypromował 8 doktorów, przygotował 40 recenzji prac doktorskich, 16 recenzji i ocen dorobku naukowego na stopień naukowy dra hab. oraz 11 opinii i ocen dorobku na tytuł profesora. Ponadto w ciągu swojej pracy w uczelniach wyższych wypromował ponad 1500 magistrów oraz ponad 450 licencjatów.

 

Profesor dostał za swoją pracę liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. został odznaczony: Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Rzemiosła, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Zasługi Postępu Pedagogicznego, Złotą Odznaką i tytułem honorowym Honary Professional Fraternity for Education in Technology Uniwerystetu Horwarda (USA), Lubuską Nagrodą I stopnia, 5 nagrodami Ministra, 16 nagrodami Rektora i innymi.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 czerwca 2022 r. o godz. 10.40 na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze (stary cmentarz). Msza Święta w intencji Zmarłego odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Mikołaja w Raculi.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT