Zmiana trybu pracy jednostek administracyjnych na Uniwersytecie Zielonogórskim

13 marca 2020 r.

 

 

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu procedura obiegu dokumentów na Uniwersytecie Zielonogórskim przybiera następujące formy:

 

 • dokumenty adresowane do wszystkich działów w pionach podległych Rektorowi, Prorektorom i Kanclerzowi prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej (skan);
   
 •  dokumenty wymagające podpisów prosimy o składanie na portierni przy ul. Licealnej 9;
   
 • wnioski o stypendia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru;
   
 • podania studentów do dziekana wynikające z toku studiów (powtarzania, urlopy, IOS) należy przesyłać w postaci skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w oryginale potwierdzające sytuację studenta za pośrednictwem Poczty Polskiej);
   
 • pozostałe sprawy pracownicze i studenckie załatwiane będą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do szczegółowych zaleceń zawartych we wszystkich Komunikatach Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Komunikat zespołu Antykryzysowego UZ

pdf, 361.9K, 03/13/20, 2093 pobrań

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT