Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zostań wolontariuszem w Biurze Regionalnym województwa lubuskiego w Brukseli

 

16 maja 2015 r.

 

W przyszły piątek, to jest 22 maja rozpocznie się nabór zgłoszeń do kolejnej edycji trzymiesięcznego europejskiego wolontariatu w Biurze Regionalnym województwa lubuskiego w Brukseli. To zaproszenie jest adresowane do wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zainteresowanych funkcjonowaniem UE.  Zachęcamy do rejestracji na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz przesyłania swoich kandydatur. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 czerwca br. Wybrany w procesie rekrutacji wolontariusz od 1 września do 30 listopada 2015 r. będzie wspierać prace lubuskiego biura w Brukseli i poznawać instytucje UE „od kuchni”.

 

Europejski Wolontariat (European Voluntary Service - EVS) jest jednym z dwóch działań realizowanych w ramach projektu "yBBregions – Youth and Brussels Based" współfinansowanego ze środków wspólnotowego program Młodzież w działaniu.

 

Poprzez swoje biura regionalne w Brukseli projekt realizują: województwo lubuskie, włoska Abruzja, słowacki Kraj Preszowski oraz chorwacki region Dubrownik-Neretwa. Celem projektu jest nieformalna nauka, zdobywanie umiejętności i doświadczenia, a także podnoszenie wśród młodych ludzi świadomości znaczenia Unii Europejskiej, funkcjonowaniu jej instytucji oraz wiedzy o inicjatywach i politykach wspólnotowych.

 

Od 22 maja do 12 czerwca 2015 r. wszyscy młodzi Lubuszanie zainteresowani odbyciem wolontariatu oraz spełniający kryteria kwalifikowalności mogą rejestrować się na stronie internetowej projektu yBBregions http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/, zaznaczając w stworzonym profilu opcję „INTEREST EVS WINTER 2” a także przesłać CV i list wyjaśniający chęć udziału w tym działaniu na adres mailowy BRWL (bruksela@lubuskie.pl). 

 

Europejski Wolontariat „yBBregions” skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych codziennym  funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Od kandydatów nie wymaga się wiedzy specjalistycznej, studiów w obszarze europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa itd. Najważniejszym kryterium jest duża motywacja oraz ze względu na specyfikę wolontariatu w międzynarodowym środowisku – dobra znajomość języka angielskiego.

 

Do udziału w wolontariacie kwalifikują się osoby:
•     w wieku od 18 do 30 lat;
•    urodzone w województwie lubuskim i /lub mieszkające w województwie lubuskim;
•    zatrudnione lub bezrobotne, w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mających swoją siedzibę w województwie lubuskim.

 

W III edycji wolontariatu europejskiego wezmą udział cztery osoby po jednej z regionów: województwa lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji oraz Dubrownika-Neretwy. 

 

W ramach stypendium wolontariusze projektu „yBBregions...” będą mieli zapewnione wspólne zakwaterowanie, środki na wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej oraz tzn. „kieszonkowe” zgodnie z tygodniowym ryczałtem EVS programu „Młodzież w działaniu”, a także przelot do i z Brukseli.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w rekrutacji!

 

Projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Młodzież w działaniu 2007-2013.

yBBregions_photo.png
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT