Już po raz 15. startuje Lubuski Wawrzyn Naukowy!

12 grudnia 2019 r.

 

hol.jpg

  Intencją, która od latu przyświeca konkursowi jest promocja książek naukowych oraz popularnonaukowych poruszających problematykę związaną z regionem (np. w wymiarze literaturoznawczym, historycznym, społecznym czy przyrodniczym). Warunkiem formalnym jest to, by pozycja zgłoszona do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego posiadała pełen warsztat naukowy (przypisy, bibliografię oraz recenzje).

 

Prace, które nie spełniają wszystkich powyższych wymogów mogą zostać nominowane w kategorii za Najlepszą Książkę Popularnonaukową.

 

Do konkursu nie będą przyjmowane pozycje zbiorowe (wydane pod redakcją), kolejne wydania publikacji z lat wcześniejszych oraz edycje źródeł. 

 

Kapituła oceniająca zgłoszone prace przyzna:

 

SREBRNE PIÓRO  wraz z nagrodą pieniężną dla laureata/ów LUBUSKIEGO WAWRZYNU NAUKOWEGO

 

MAŁE SREBRNE PIÓRO za Najlepszą Książkę Popularnonaukową

 

Kapituła może przyznać ponadto dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do konkursu.

 

Zgłoszenia książek posiadających ISBN wydanych w 2019 roku przyjmuje główny organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2020 r. Prosimy o dopisek na przesyłce: „Lubuski Wawrzyn Naukowy".
 

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz ze zgłaszanymi materiałami, bądź przesłanie jej drogą elektroniczną na adres właściwego sekretarza. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z konkursem.
 

Wszystkie publikacje i materiały zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2020 roku.

 

 

 

 

 

Regulamin Lubuskich Wawrzynów Naukowych

edycja 2019/2020
doc, 112K, 12/12/19, 28 downloads

 

Szczegółowe informacje odnajdą Państwo na stronie: http://www.wawrzyny.norwid.net.pl/
W przypadku pytań prosimy o kontakt:  tel. 736 600 470 / e-mail: januszlastowiecki@wp.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT