Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

19. naukowców z UZ w Komitetach Naukowych PAN

30 stycznia 2020 r.


W grudniu 2019 r. oraz w pierwszej dekadzie stycznia 2020 r. w Polskiej Akademii Nauk odbyły się wybory do 77 Komitetów Naukowych PAN, na kadencję 2020 – 2023. Po raz pierwszy wybory przeprowadzono drogą elektroniczną.


Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.
Komitety naukowe i problemowe PAN oraz narodowe działają przy Wydziałach PAN lub bezpośrednio przy Prezydium PAN. Funkcję komitetu narodowego Prezydium PAN może powierzyć odpowiedniemu komitetowi naukowemu lub problemowemu.

Liczba komitetów nie jest stała – nowe powstają w odpowiedzi na problemy dotyczące rozwoju nauki lub kraju, w których rozwiązaniu głos uczonych może okazać się pomocny
– to definicja ze źródła, ze strony internetowej Polskiej Akademii Nauk, vide https://instytucja.pan.pl/index.php/komitety  


Miło nam poinformować, że do Komitetów Naukowych PAN zostało wybranych 19 naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poniżej wykaz do jakich Komitetów zostali wybrani oraz gdzie na co dzień pracują.


Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy nominacji.
 

 

L.p. Nazwa Komitetu Naukowego PAN Tytuł Stopień naukowy Imię Nazwisko Wydział UZ Instytut
1. Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Tadeusz Borys Ekonomii i Zarządzania Nauk o Zarządzaniu i Jakości
2. Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Ekonomii i Zarządzania Ekonomii i Finansów
3. Nauk o Literaturze prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak Humanistyczny Filologii Polskiej
4. Nauk Pedagogicznych   dr hab. Mirosław Kowalski Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogiki
5. Nauk Pedagogicznych   dr hab. Inetta Nowosad Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogiki
6. Nauk Politycznych   dr hab. Stefan Dudra Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Nauk o Polityce i Administracji
7. Psychologii prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologii
8. Socjologii   dr hab. Maria Jolanta Zielińska Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologii
9. Statystyki i Ekonometrii prof. dr hab. Emil Panek

Ekonomii i Zarządzania

Ekonomii i Finansów
10. Biologii Organizmalnej prof. dr hab. Leszek Jerzak Nauk Biologicznych Nauk Biologicznych
11. Astronomii   dr hab. Jarosław Kijak Fizyki i Astronomii Astronomii im. prof. Janusza Gila
12. Architektury i Urbanistyki prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Architektury i Urbanistyki
13. Automatyki i Robotyki prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Sterowania i Systemów Informatycznych
14. Automatyki i Robotyki prof. dr hab. inż.  Marcin Witczak Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Sterowania i Systemów Informatycznych
15. Geodezji   dr hab. inż. Maria Mrówczyńska Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Budownictwa
16. Inżynierii Produkcji   dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska Mechaniczny Informatyki i Zarządzania Produkcją
17. Inżynierii Produkcji   dr hab. inż. Sebastian Saniuk Ekonomii i Zarządzania Nauk o Zarządzaniu i Jakości
18. Metrologii i Aparatury Naukowej   dr hab. inż. Wiesław Andrzej Miczulski Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Metrologii, Elektroniki i Informatyki
19. Zdrowia Publicznego prof. dr hab. nauk med. Jerzy T. Marcinkowski Collegium Medicum Katedra Higieny i Epidemiologii
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT