Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

2 mln zł dla UZ na działalność kierunku lekarskiego!

27 sierpnia 2015 r.

 

W środę, 26 sierpnia br., podpisana została umowa między samorządem województwa a Uniwersytetem Zielonogórskim na dofinansowanie kierunku lekarskiego. Sygnatariuszami umowy byli  Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak oraz prof. Tadeusz Kuczyński – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

DSC_0016.jpg DSC_0020.jpg

fot. K. Adameczewski

 


      Na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na działalność kierunku lekarskiego trafi 2 mln zł. Będzie to pierwsza transza z zapisanej w Wieloletnim Planie Finansowym kwoty 6 mln zł. Przekazanie środków to dopełnienie działań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa zakładającego współpracę na rzecz utworzenia medycyny. Wszystkie zapisy dokumentu zostały przez samorząd województwa zrealizowane. - To bardzo ważne, żeby wesprzeć uczelnię na początku prowadzenia kierunku – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.


Porozumienie pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa podpisane zostało 22 lutego 2012 roku. W dokumencie marszałek Elżbieta Anna Polak zobowiązała się, że szeroko wesprze wszelkie działania związane z dążeniem do uruchomienia kształcenia lekarzy na UZ. - Samorząd województwa zobowiązał się do realizacji szeregu zdań. Przede wszystkim do przygotowania infrastruktury w szpitalu wojewódzkim z Zielonej Górze i zadbania o kadrę , która stanowić będzie podstawę dla nowo utworzonego kierunku lekarskiego. W porozumieniu znalazł się także zapis dotyczący współfinansowania jego działalności – wyjaśniła marszałek. Decyzją sejmiku województwa w Wieloletnim Planie Finansowym na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zarezerwowano 6 mln zł.  

 

Wczoraj  podpisana została umowa zakładająca przekazanie pierwszej transzy w wysokości 2 mln zł. - To środki na wynagrodzenia dla kadry i wyposażenie sal dydaktycznych. W przyszłorocznym budżecie będą to 4 mln. zł. – wyjaśniła marszałek, która miała jeszcze jedną dobrą wiadomość dla uczelni. - Zarząd województwa podczas posiedzenia 25 sierpnia rozpatrzył wniosek uczelni i postanowił przyznać dodatkowo 350 tys. zł na wyposażenie dziekanatu. Ten budynek już wcześniej postanowiliśmy przekazać uczelni w trwały zarząd – mówiła.

 

Zadowolenia z podpisane umowy nie krył Rektor Uniwersytetu prof. Tadeusz Kuczyński. - To wielka szansa dla naszej uczelni. Ale to także szansa na podwyższenie usług szpitalnych. Wraz z kadrą naukową podniesie się jakość i poziom leczenia. Te dwa miliony w tym roku i 4 w następnym to znakomity początek i jestem z tego bardzo zadowolony – tłumaczył.

 

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła także niejasności związane z przekształceniem szpitala wojewódzkiego w kliniczny. – Zarząd proceduje nad uchwałą przekształceniową szpitala, gdzie stuprocentowym udziałowcem będzie samorząd województwa. Następnie 51% udziałów przekażemy uczelni. W jakiej formie, to kwestia ustaleń – tłumaczyła.

Jednak jak podkreślała marszałek pod uwagę brany jest także wariant, w którym organem tworzącym jest Uniwersytet Zielonogórski i to on przejąłby szpital tworząc spółkę. Obecnie tylko taka opcja daje szansę na pozyskanie unijnych środków. Jednak jak podkreślała marszałek trwają rozmowy z ministerstwem w tej sprawie. Trzeci wariant zakłada, że kierunek lekarski prowadzony będzie na bazie obcej. – I w takiej formie zaczniemy. Umowa jest już przygotowana. Będzie to jednak forma przejściowa. To da nam czas na dalsze procedowanie i wybór opcji najlepszej dla szpitala, uczelni, ale przede wszystkim dla pacjentów. Musimy przeprowadzić ten proces bezpiecznie i prorozwojowo - wyjaśniła.

 

 

Źródło: newsletter Urzędu Marszałkowskiego

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT