Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

3 mln zł dotacji z budżetu województwa lubuskiego na prowadzenie kierunku lekarskiego na UZ

19 lutego 2018 r.

 

 

3 mln zł – taka dotacja zostanie przekazana z budżetu województwa lubuskiego na prowadzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2018 r. Umowę na przekazanie tych środków podpisali dzisiaj (19 lutego br.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego marszałek Elżbieta Anna Polak i prof. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zatrudnienie wysokospecjalistycznej kadry do prowadzenia zajęć na kolejnym już, czwartym roku kierunku lekarskiego. W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę, wzięła także udział prof. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia UZ i dr Marek Działoszyński – prezes Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

 

Są to już kolejne pieniądze przekazane przez samorząd województwa na potrzeby kształcenia lekarzy na naszej uczelni. Od 2015 r. na prowadzenie kierunku lekarskiego UZ otrzymał 6 mln zł. Jak powiedział rektor prof. T. Kuczyński, dziękując za wsparcie marszałek Elżbiecie Annie Polak, miało nam to wystarczyć, niestety zmieniły się zasady finansowania szkolnictwa wyższego i dziś dotacja uzależniona jest od kategorii naukowej wydziału. Trudno się spodziewać, żeby nowopowstały wydział otrzymał najwyższą kategorię naukową, kiedy nie ma jeszcze nawet pełnego cyklu kształcenia. Rektor Kuczyński wyraził też nadzieję, że te problemy zostaną rozwiązane systemowo, bo w takiej sytuacji jak nasza, znalazły się wszystkie uczelnie (w kraju jest ich 5), które w ostatnich latach otworzyły kierunek lekarski.


Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiąc o przekazanych dotychczas przez samorząd województwa środkach powiedziała, że bardzo chciałaby, aby nasza medycyna spełniała kryteria najwyższej jakości nie tylko w kraju, ale też w Europie. Dlatego przekazuje pieniądze nie tylko z budżetu województwa, ale też stara się o środki na rozbudowę i modernizację infrastruktury szpitalnej oraz Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu z funduszy unijnych – w ostatnich latach na ten cel pozyskano 55 mln zł.


Podczas dzisiejszego spotkania mówiono też o planach na najbliższy rok. Marszałek E. Polak zapowiedziała wniesienie aportem do spółki szpitalnej całej infrastruktury, która dziś jest tylko w użyczeniu. Taki krok pozwoli szpitalowi samodzielnie pełnić funkcje szpitala klinicznego – powiedziała Pani Marszałek. Rozmowy na ten temat trwają.


Prezes Szpitala, dr Marek Działoszyński, przedstawił bardzo ambitny plan inwestycyjny na rok 2018. Planowany koszt tegorocznych inwestycji to 38 mln zł, z czego ze środków własnych szpitala wydane będzie 14 mln zł, z budżetu województwa 12 mln zł i ze środków RPO-L 2020 prawie 12 mln zł.


W tych planach znalazło się już 20 mln zł na utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim. Przetarg, który ma wyłonić wykonawcę niebawem zostanie rozstrzygnięty, a zakończenie budowy przewidziano na 2020 r. Całkowity koszt budowy wyniesie 60 mln zł, a dodatkowe 90 mln będzie kosztował sprzęt medyczny i wyposażenie obiektu.


Kolejną inwestycją o wartości 10,5 mln zł jest modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W tegorocznym planie znalazły się jeszcze m.in. przebudowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii.

 

 

 

KAZ_1668r.jpg KAZ_1672r.jpg
fot. K. Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT