Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

40 000 zł na start firmy dla studentów!

3 grudnia 2021 r.

 

uz-trwa-nabor-1200x1200.jpg

Wczoraj (2 grudnia br.) ruszył nabór do programu Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli skierowanego do osób do 30 roku życia. Ma im pomóc przeszkolić się, założyć firmy i sfinansować ich koszty działalności przez pół roku od startu.


Z tej formy pomocy mogą skorzystać studenci, którzy są mieszkańcami woj. lubuskiego. Nabór formularzy zgłoszeniowych do programu potrwa do 21 grudnia br.


Program Parku Interior pozwoli przekazać pieniądze i wiedzę w celu prowadzenia firm w gospodarce odbudowującej się po kryzysie wywołanym koronawirusem. Program jest autorskim pomysłem Interiora na pomoc młodym ludziom do 30 roku życia na wyjście z kryzysu. - Wykorzystuje nasze doświadczenie we wspieraniu firm startup. Mamy na swoim koncie w tym zakresie kilka sukcesów i chcielibyśmy pomóc kolejnym młodym ludziom - tłumaczy Daria Jania, specjalista ds. rozwoju firm startup z Interiora.


Nowy program zakłada przekazywanie dofinansowań na uruchomienie działalności gospodarczych. Dotacja na jedną osobę wynosi ponad 23 tys. zł, dodatkowo każdy z uczestników będzie dostawał co miesiąc 2600 zł na pokrycie kosztów stałych firmy: składek ZUS, kosztów księgowości, czynszu czy reklamy. Comiesięczne wsparcie przekazywane będzie przez pół roku.


Co więcej, każdy uczestnik będzie korzystał z - w pełni bezpłatnego - kilkudniowego cyklu szkoleniowego, który pozwoli mu przygotować się do prowadzenia biznesu. - Studia można łączyć z prowadzeniem firmy. Studiowanie to dobry czas na sprawdzenie się w samozatrudnieniu, tym bardziej, że Interior finansuje większość kosztów firmy. Kiedy jak nie teraz - uśmiecha się D. Jania.


Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.firma.parkinterior.pl.


Łącznie do rozdysponowania Interior ma przeszło 2,3 mln zł. Środki pochodzą z grantu funduszy europejskich i środków własnych wypracowanych w Parku. Dzięki temu dla uczestników programu jest on w pełni bezpłatny. Pieniędzy wystarczy, aby pomóc 60 osobom. Pomocą mogą być objęci również studenci studiów dziennych.


Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem strategicznym programu. Dotąd ze wsparcia Interiora skorzystało już kilkudziesięciu młodych lubuszan.


Współwłaścicielem Parku Interior jest Uniwersytet Zielonogórski.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT