Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

5 mln zł dla laboratoriów na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

5 października 2015 r.

 

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim podpisana została umowa na 4 mln 980 tys. zł przeznaczone na zakup nowoczesnego wyposażenia dla laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Dokument podpisali - Zastępca Dyrektora ds. utrzymania zasobów Ośrodka Przetwarzania Informacji Łukasz Socha i Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Infrastruktura szkolnictwa wyższego.


Pieniądze te Wydział otrzymał w ramach kontynuacji projektu, rozpoczętego w 2013 r., dotyczącego modernizacji siedziby Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt „Przebudowa budynku dydaktycznego WEIiT UZ” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Wartość wydatków w projekcie w 2013 r. wyniosła prawie 25,5 mln zł.

 

Wsparciem objęte zostanie 5 laboratoriów:

 

1. Laboratorium automatyzacji procesów przemysłowych, w którym powstanie laboratoryjny model elastycznej linii montażowej, tzw. kompleksowy Elastyczny Systemy Montażowy (ESP). System ten umożliwi studentom zapoznanie się ze strukturą, właściwościami oraz technicznymi możliwościami nowoczesnych systemów automatyzacji wykorzystujących różnorodne urządzenia elektroniczne, elektryczne, mechaniczne i pneumatyczne.

2.  Laboratorium robotyki mobilnej, ma stanowić fundament niezbędny do realizacji badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu nowoczesnych algorytmów dla szerokiego spektrum typowych aplikacji związanych z nowoczesną robotyką mobilną. Laboratorium ma oferować dużą różnorodność platform robotycznych prezentujących różne koncepcje lokomocji (zarówno roboty kołowe jak i kroczące), percepcji (sensoryka, laserowe systemy nawigacji, systemy wizyjne), kognitywistyki i programowania (systemy osadzone, oprogramowanie symulacyjne i biblioteki numeryczne).

3. Laboratorium nowoczesnych technik monitorowania procesów, które jest odpowiedzią na rosnące potrzeby i oczekiwania przemysłu. W skład laboratorium wchodzić będzie zestaw stanowisk stanowiących laboratoryjny odpowiednik ciągu produkcyjnego wraz z nowoczesnym oprogramowaniem.

4. Laboratorium pomiarów dokładnych i technik wspomagających metrologię kwantową, w którym inwestycja pozwoli na zakup między innymi zestawu do pomiaru i odtwarzania zespolonego stosunku napięć na bazie kasety PXI z odpowiednimi modułami oraz niezbędnym oprzyrządowaniem.

5. Laboratorium do badań właściwości zintegrowanych systemów magazynowania energii elektrycznej, do którego zakupiony zostanie system do badań właściwości zintegrowanych układów magazynowania energii elektrycznej.

 

 

IMG_8965.JPG
fot. Mamert Janion

 


Projekt „Przebudowy Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ” pozwolił na przystosowanie budynku pod nowoczesne pracownie i laboratoria, pozwalające powiązać kształcenie studentów z najnowszymi wynikami badań naukowych i najnowszymi technologiami. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu kształcenia inżynierów, magistrów inżynierów oraz doktorów, którzy w momencie uzyskania dyplomu będą gotowi do czynnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji najnowszych technologii, a nawet ich wdrażania ich w przemyśle. Wspomniany remont i modernizacja poza umożliwieniem utworzenia nowoczesnego zespołu laboratoriów i pracowni, zarówno służących unowocześnieniu procesu kształcenia jak i rozwojowi badań naukowych w priorytetowych dla kraju dziedzinach nauk technicznych, pozwolił na poprawienie bazy lokalowej Wydziału, co niewątpliwie będzie miało wpływ na utrzymanie, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczby studentów na wszystkich kierunkach studiów oraz umożliwi kształcenie tych studentów z szerokim zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a to z kolei będzie skutkowało podniesieniem jakości kształcenia i wartości dyplomu uzyskanego na Wydziale oraz uruchomieniem w przyszłości nowoczesnych specjalności na obecnie istniejących i nowo uruchamianych kierunkach studiów technicznych.

 

W 2013 r. w ramach zakończonych prac budowlanych budynek WEIiT wyposażony został w 5 dużych sal wykładowych o powierzchni 733,6 m3 mogących pomieścić łącznie 516 osób. Na pomieszczenia administracyjne (tj. Gabinety Dziekana, Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów, Dziekanat, Sekretariaty) przeznaczono łączną powierzchnię 496,9 m2. Budynek posiada 4 sale komputerowe o łącznej powierzchni 80 m2, przeznaczone dla 24 osób, 3 sale seminaryjne o łącznej powierzchni 150 m2 mogące pomieścić 75 osób, 2 sale konferencyjne o łącznej powierzchni 93 m2, 6 pracowni specjalistycznych o łącznej powierzchni 127,3 m2 przeznaczone dla 28 osób. W budynku mieści się 39 sal laboratoryjnych (tj. elektroniczne, komputerowe, CAD, Cisco, techniki cyfrowej, systemów informatycznych, cyfrowych technik satelitarnych, techniki mikroprocesorowej) o powierzchni łącznej 1960 m2 z których jednocześnie może korzystać 736 użytkowników. W budynku znajdują się również 3 pokoje informatyczno-serwisowe o powierzchni 57,8 m2. Dla kadry dydaktycznej przewidziano 75 pokoi pracowniczych o powierzchni łącznej 1329,6 m2. Łączna powierzchnia ogólna przebudowywanej infrastruktury wynosi 8.885,73 m2 w tym infrastruktura dydaktyczna stanowi 88,19 proc. ogółu, natomiast infrastruktura towarzysząca 11,81 proc. ogółu powierzchni.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT