Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Absolutorium dla Parlamentu Studenckiego UZ w kadencji 2017 – 2019

4 grudnia 2019 r.


Wczoraj, 3 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego w kończącej się kadencji 2017-2019 i pierwsze w nowej 2019-2021.


W spotkaniu uczestniczyli członkowie PS UZ kadencji 2017-2019 oraz zaproszeni goście: prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich, Elżbieta Kaźmierczak – kierownik Działu Spraw Studenckich, Patrycja Świstak – przewodnicząca Studenckiej Komisji wyborczej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Patrycja Woźnica – przewodnicząca PS UZ poprzedniej kadencji, członkowie PS UZ kadencji 2017-2019, który zakończyli swoją działalność przed upływem tej kadencji, Marek Herejczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów UZeciak. Oto skład Parlamentu Studenckiego UZ zakończonej kadencji 2017 – 2019:


Dominika Masionek (Wydział: Prawa i Administracji, kierunek: Administracja) – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego;

Agnieszka Dąbrowska (Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo) – przewodnicząca komisji ds. kół naukowych i organizacji studenckich;

Anna Omieczyńska (Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek: logistyka) –przewodnicząca komisji socjalno-bytowej;

Martyna Konieczna (Wydział Artystyczny, kierunek: grafika) – przewodnicząca komisji ds. kultury i sportu;

Albert Żydziak (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, kierunek: elektrotechnika) – przewodniczący komisji regulaminowo-dydaktycznej;

Krzysztof Joks (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, kierunek: psychologia) –  przewodniczący komisji ds. kontaktów pozauczelnianych;

Weronika Aduckiewicz (Wydział: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, kierunek: psychologia) – sekretarz PS UZ;

Beata Mucha (Wydział Humanistyczny, kierunek: historia) – członek PS UZ/ rzecznik prasowy .
 


Członkowie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Jędrzej Dragan  (Wydział: Lekarski i Nauk o Zdrowiu, kierunek: lekarski);

Rafał Kozłowski (Wydział Humanistyczny, kierunek: historia);

Sebastian Rybak  (Wydział: Mechaniczny, kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji);

Marcin Sikora (Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek: zarządzanie);

Tetiana Yurkova  (Wydział Fizyki i Astronomii, kierunek: fizyka medyczna). 


Po przedstawieniu sprawozdania z mijającej kadencji Parlamentu, nastąpiło głosowanie nad  udzieleniem absolutorium wszystkim członkom Prezydium PS UZ. Prezydium PS UZ otrzymało absolutorium. Następnie przewodnicząca PS UZ podziękowała wszystkim osobom z PS UZ, z którymi współpracowała w mijającej kadencji. Wręczyła również podziękowania prorektorowi ds. studenckich i kierownik Działu Spraw Studenckich, adresowane do pracowników Działu.  


Prof. Wojciech Strzyżewski „zrewanżował się” dyplomami z podziękowaniem za zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności akademickiej, które wręczył przewodniczącej PS UZ, Prezydium PS UZ i członkom PS UZ kończącej kadencji 2017-2019.

Poniżej fotorelacja z ostatniego posiedzenia Parlamentu Studenckiego UZ w kadencji 2017 - 2019.

Fot. Elżbieta Każmierczak
 

PS 1.jpg PS 2.jpg PS 4.jpg PS 5.jpg
PS 6.jpg PS 7.jpg PS 8.jpg PS 9.jpg
PS 10.jpg PS 11.jpg PS 12.jpg PS 13.jpg
PS 14.jpg PS  wszyscy.jpg    
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT