Akademia EFC


Działając w kierunku rozszerzenia idei Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK, podjęła inicjatywę „Akademia EFC” skierowaną do ludzi młodych.

Jej celem jest włączenie do debaty studentów i młodych absolwentów, którzy „chcą więcej” i wyróżniają się nie tylko wynikami uzyskiwanymi w czasie studiów, ale również pomysłowością, aktywnością i zaangażowaniem.

Akademia EFC to unikalna okazja do wymiany myśli i poglądów, również w formie artykułów i prezentacji na stronie Akademii EFC, adresowana do przedsiębiorczych i aktywnych studentów, a także możliwość zdobycia przez nich stypendium na Uniwersytecie Harvarda czy prestiżowych staży u partnerów Europejskiego Kongresu Finansowego.

Zachęcamy do zgłaszania najbardziej aktywnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do prestiżowego programu Akademia EFC.


Zgłoszenia w formie mailowej  zawierające:
- dane kontaktowe studenta (imię, nazwisko, kierunek studiów, tel. kontaktowy, e-mail);
- rekomendację nauczyciela akademickiego UZ (skan rekomendacji lub rekomendacja mailowa);
należy wysłać do p. Joanny Czerwińskiej z Gdańskiej Akademii Bankowej na adres e-mail: joanna.czerwinska@gab.com.pl
Dodatkowe informacje po nr tel. 58 524 49 15, 797 701 660.

W dniach 23-25 czerwca 2014 r. odbędzie się IV Europejski Kongres Finansowy, podczas którego odbędą sie warsztaty, wykłady i debaty dla członków nowo powstającej inicjatywy Akademii. Twórcy Akademii chcą, aby „głos młodych” znalazł się wśród rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego. Czynione są starania, aby członkowie Akademii podczas EFC mieli szansę zdobycia stypendiów na zagranicznych uczelniach oraz staży u Partnerów Kongresu.

 

Kalendarium Akademii EFC:

 

1. Otwarte spotkania ze studentami:

· 3 marca godz. 13.15 – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot (Inauguracja)

· 3. tydzień marca – Uniwersytet Łódzki

· 1. tydzień kwietnia – Uniwersytet Jagielloński/Akademia Ekonomiczna

· 2. tydzień kwietnia – Politechnika Wrocławska

· 2. tydzień maja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

2. Spotkanie Akademii EFC podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego – 23-25 czerwca 2014:

· rozmowy studentów z liderami

· warsztaty tematyczne/studia przypadków

· inspirujące spotkania z młodymi przedsiębiorcami

 

Jak stać się członkiem Akademii EFC?

 

1. Rekomendacja nauczyciela akademickiego

2. Esej, komentarz do jednego z otwartych spotkań ze studentami (marzec-maj)

3. Konkursy przy współpracy z Partnerami Kongresu:

a) GPW Trader –we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie marzec-maj, przeprowadzony zostanie konkurs, osiem najlepszych osób wygrywa udział w Akademii EFC 23-25 czerwca – 3 najlepsze osoby praktyki na GPW lub w domach maklerskich

b) Włączenie w pulę nagród w konkursach organizowanych przez PZU członkostwa w Akademii EFC

c) Esej „Jak i do czego wykorzystać Grafen?” (przy współpracy z Nano Carbon)

d) Esej „Jak zwiększyć przychody przy wykorzystaniu sieci stacji benzynowych?” (przy współpracy z PKN ORLEN)

e) Esej „Jakie są możliwości wykorzystania PPP w dalszym rozwoju Miasta?” (przy współpracy z Miastem Sopot)

f) Esej „Jak powinien zmienić sie profil kształcenia na uczelniach wyższych, żeby zwiększyć przydatność absolwenta dla przyszłego pracodawcy?” (przy współpracy z uczelniami wyższymi)

g) propozycja tematu do wypracowania - Bank Zachodni WBK, Mecenas Akademii EFC

h) propozycja tematu do wypracowania - przy współpracy z KGHM 

 

Korzyści dla uczestników Akademii EFC:

1. Certyfikat potwierdzający członkostwo w Akademii

2. Dostęp do strony internetowej, która będzie zapewniała możliwość publikacji artykułów oraz

prezentacji swoich dokonań

3. Pobyt w Sopocie związany z udziałem w organizowanym w dniach 23-25 czerwca spotkaniu Akademii EFC przy IV Europejskim Kongresie Finansowym

4. Rekomendacja Młodych podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego

5. Możliwość zdobycia wyróżnienia i nagród m.in.:

a) Stypendium umożliwiające studiowanie na Harvard Business School

b) Staże u Partnerów Kongresu

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT