Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

30 stycznia 2023 r.

 

Belfer-1080x1080.jpg

 

 

 

 

Uczelniana Rada ds. Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XV edycja)

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XV edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 1 lutego do 31 marca 2023 r.

 

Biorąc udział w ocenie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 750, 500 lub 250 złotych lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

 

 

 

 

 

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

 • Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 • Wydział Nauk Społecznych,
 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 • Wydział Humanistyczny,
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
 • Wydział Nauk Biologicznych,
 • Wydział Artystyczny,
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
 • Wydział Fizyki i Astronomii[1].

   

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 

 

 


Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.


Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wykorzystać token, który otrzymał na konto mailowe 30 stycznia 2023 r. i wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzących zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!


Losowe tokeny zostały wysłane studentom w dniu 30 stycznia 2023 r., na ich uczelniane adresy email (nralbumu@stud.uz.zgora.pl)  - w celu sprawnego przeprowadzenia ankiety. Po ich wysyłce nie ma możliwości powiązania wysłanego studentowi tokena z jego danymi osobowymi. Ty samym gwarantujemy całkowitą anonimowość ankiety wypełnionej otrzymanym tokenem.Link do systemu::

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania publikowane są na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.


Zachęcamy do wzięcia udziału w ocenie!

 

 

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie piątej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 50% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT