Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA na UZ zakończona!

22 marca 2021 r.

 

 

W czwartek, 18 marca 2021 r., odbyło się spotkanie komisji konkursu studenckiego „Ewaluacja procesu kształcenia" roku akademickiego 2020/2021 w składzie:

  • dr Paweł Szudra - pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia)
  •  mgr Edyta Wysocka - kierownik Działu Kształcenia - przewodnicząca komisji;
  • dr Jarosław Gramacki - kierownik Pracowni Oprogramowania i Komputeryzacji Centrum Komputerowego;
  • Weronika Steciąg  - p rzewodnicząca Parlamentu Studenckiego.


Spotkanie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyło się w formie zdalnej za pomocą Google  Meet.


Losowanie  przeprowadzono  spośród  12544  tokenów,  poprzez  aplikację przygotowaną   przez   pracowników   Centrum   Komputerowego   na   stronie  https://webapps.uz.zgora.pl/www_rand_2016/


Zwycięskie numery tokenów to:


1:  Token ID: 7249 -> *D00R2V****
2:  Token ID: 4337 -> *E3E995****
3:  Token ID: 2865 -> *9CW7JK****


Nagrodą główną w tym losowaniu są trzy karty podarunkowe o wartości 500 złotych. Zgodnie z  §  4  ust. 4regulaminu  konkursu,  warunkiem  otrzymania  nagród  w  konkursie indywidulanym jest przedstawienie numeru tokenu oraz podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr albumu. Zwycięzców prosimy o informacje przesłane drogą mailową do pełnomocnika Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na adres mailowy p.szudra@wez.uz.zgora.pl, w  nieprzekraczalnym  terminie do  dnia 6 kwietnia2021r.  do godz. 23:59.W  przypadku  nie  zgłoszenia  się  posiadaczy  zwycięskich  tokenów,  komisja  konkursowa zastrzega   sobie   prawo   przekazania   nagrody   osobom – posiadaczom tokenów  z  listy rezerwowej. Komisja konkursowa  wylosowała 10 tokenów, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w kolejności uwzględniającej czas losowania.


Lista rezerwowa: 

4:  Token ID: 1447 -> *XQ94A4****
5:  Token ID: 5948 -> *MNYJB0****
6:  Token ID: 1536 -> *AU504G****
7:  Token ID: 3011 -> *NIYL86****
8:  Token ID: 2417 -> *MM0JC4****
9:  Token ID: 4569 -> *4792D4****
10: Token ID:6180 -> *CLYJPN****
11: Token ID:  804 -> *WRMDMJ****
12: Token ID: 6021 -> *0BW2RL****
13: Token ID: 2264 -> *BGB72H****

Uczelniana Rada ds. Kształcenia i Parlament Studencki gratuluje wygranym.

 

 

 

 

16 marca 2021 r.

 

OcenBelfra_post_FB(1200x900)_2021.jpg

 

Wyniki oceny prowadzących zajęcia – kategoria wydziałowa

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIII edycja)

 

 

W roku akademickim 2020/2021 w ocenie prowadzących udział wzięło 1 187 studentów i doktorantów, co stanowi 12% studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W kategorii wydziałowej nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwyciężył w swojej grupie. Liczy się procentowy udział  studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. Nagrodą w tej kategorii jest Dzień Rektorski dla wydziału, który zostanie ustalony z Parlamentem Studenckim UZ.

 

 

 

 

 

 

 

 W grupie I zwyciężył Wydział Artystyczny, ankietę wypełniło 34,9% studentów Wydziału Artystycznego.

 

0grupa_I-1.jpg

 

W grupie II zwyciężył Wydział Nauk Biologicznych, ankietę wypełniło 14,7% studentów i doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych.

 

0grupa_II-1.jpg

 

W grupie III zwyciężyło Collegium Medicum, ankietę wypełniło 26,6% studentów Collegium Medicum.

 

0grupa_III-1.jpg

 

W grupie IV zwyciężył Wydział Nauk Społecznych, ankietę wypełniło 10,7% studentów i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych.

0grupa_IV-1.jpg

 

W grupie V  - Wydział Fizyki i Astronomii, gdzie warunkiem otrzymania nagrody jest użycie ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi. Ankietę wypełniło 64,1% studentów i doktorantów Wydziału Fizyki i Astronomii.

 

0WFiA-1.jpg

 

 

Wyniki w kategorii indywidualnej, w której udział wzięli wszyscy studenci, którzy wypełnili ankietę, zostaną ogłoszone na początku przyszłego tygodnia. Nagrodą w kategorii indywidualnej jest jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł. Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych.

 

 

Paweł Szudra

Pełnomocnik ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT