Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Anthropogenic emissions to the atmosphere – Options to reduce air pollutants and greenhouse gases – wykład na UZ

 

16 stycznia 2018 r.

 

 

 

prof. Wilfried Winiwarter.jpg

W środę, 24 stycznia 2018 r. o godzinie 11.15, w budynku Instytutu Inżynierii Środowiska UZ w Zielonej Górze (ul. Prof. Z. Szafrana 15, sala 105) odbędzie się wykład dr hab. inż. Wilfrieda Winiwartera, prof. UZ pt. Anthropogenic emissions to the atmosphere – Options to reduce air pollutants and greenhouse gases.Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie.

 


Profesor Wilfried Winiwarter jest doktorem w dyscyplinie chemii analitycznej środowiska. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Technologicznym w Wiedniu w 1988 r. Habilitował się w roku 2003 w tej samej uczelni.  Od października 2017 r. jest profesorem w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą monitoringu  jakości powietrza, w tym głownie emisji gazów cieplarnianych (AIR), ze szczególnym uwzględnieniem biogeochemicznego cyklu azotu. Profesor pełni liczne, ważne funkcje w instytucjach i organizacjach naukowych. Był m.in. dyrektorem Europejskiego Centrum Międzynarodowej Inicjatywy Azotowej (2013-2016), jest zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Klimatu i Jakości Powietrza Austriackiej Akademii Nauk, a także przewodniczy naukowym komitetom doradczym ATB (Institut fur Agrartechnik und Biookonomie) w Poczdamie i w Leibniz.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT