Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Apel Prezydium KRASP o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego

KRASP 1.jpg

22.05.2014 r.

 

Szanowni Państwo,

zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są ważną próbą naszej dojrzałości obywatelskiej. Są one także wyznacznikiem umiejętności korzystania z odpowiedzialności i wolności, którą zdobyliśmy. Teraz również sami możemy decydować o tym, kto będzie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim, kto będzie decydował o przyszłości Europy, pamiętając, że nie zawsze tak było.

 

Tegoroczne wybory do Parlamentu są szczególne, gdyż przypadają na rok, w którym obchodzimy 25-lecie obrad Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych, powołania pierwszego niekomunistycznego rządu w bloku wschodnim – polskiego wiatru przemian, który obalił mur berliński. To jednocześnie rok, w którym przypada 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie te rocznice świadczą o tym, że mamy wiele okazji do świętowania i pamiętania, a jednocześnie stanowią inspirację do odpowiedzialnego działania na rzecz jeszcze lepszej przyszłości.

 

Dzięki  wspomnianym wydarzeniom Polska zbliżyła się do najlepiej rozwiniętych i bezpiecznych państw świata. Fundusze UE – ponad 82 mld euro od 2004 roku – spowodowały, że nasz kraj przeżywa swój największy w dziejach rozkwit. Budujemy m. in. nowe drogi, autostrady, nowe budynki i laboratoria na potrzeby nauki, rozwijamy badania oraz innowacje, szybki Internet, dbamy o środowisko naturalne etc. Jesteśmy krajem, którego głos jest coraz bardziej znaczący na arenie międzynarodowej. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje potrzeba wzmocnienia pewnych priorytetów czy szukania nowych szans rozwojowych.

 

Przyszłością Polski jest niewątpliwie jej kapitał ludzki. Jak dobitnie wskazują doświadczenia ostatniego 10-lecia naszego członkostwa w UE, jedynie państwa, które nadają najwyższy priorytet edukacji, w tym – szkolnictwu wyższemu oraz nauce, a także osiągają wysoki poziom nakładów na badania i innowacje, są w stanie w sposób zrównoważony i konkurencyjny rozwijać się, i jednocześnie zatrzymać rzesze bardzo dobrze wykształconych absolwentów z pożytkiem dla własnej gospodarki i systemu edukacji. Naturalnym celem naszego rozwoju powinno być budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, które stanie się siłą napędową modernizacji Polski oraz Europy w najbliższych latach i będzie mogło realizować swe marzenia, idee i pasje.

 

W imię dobra każdego z nas, dobra całego naszego kraju i Europy zachęcamy Państwa do udziału w zbliżających się wyborach 25 maja 2014 roku.

 

Przewodniczący KRASP,

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Wiceprzewodniczący KRASP,

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Rektor Politechniki Łódzkiej

 

Wiceprzewodniczący KRASP,  

prof. Ryszard Zimak, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie


Honorowa Przewodnicząca KRASP,

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet Warszawski (rektor 2005-2012)

 

Członkowie Prezydium KRASP:

prof. dr. hab. Witold T. Bielecki
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor 2005-2012)
Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych

prof. dr hab. Józef Garbarczyk (członek stowarzyszony Prezydium)
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)

prof. dr hab. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Rektor Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej

prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

prof. Tomasz Miczka
Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych

prof. dr hab. Janusz Moryś
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

prof. dr hab. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Przewodniczący Komisji ds. Nauki

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

prof. dr hab. Marcin Pałys
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką

prof. dr hab. Jerzy Smorawiński
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia

prof. dr hab. Alojzy Szymański
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT