Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Arteterapia – nowy kierunek na UZ?

19 września 2017 r.

 

18 września br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się spotkanie władz rektorskich z szerokim gronem specjalistów w celu omówienia możliwości utworzenia na naszym uniwersytecie nowego, interdyscyplinarnego kierunku kształcenia arteterapia (terapia przez sztukę).

Gości specjalnych było dwoje - przebywający w Polsce David Read Johnson - profesor kliniczny w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Yale oraz dyrektor Post Traumatic Stress Center w New Haven oraz Ewa Minge, znana polska projektantka mody, założycielka Fundacji Black Butterflies, która świadczy kompleksową pomoc i wsparcie osobom doświadczonym ciężkimi chorobami, w tym nowotworowymi wykorzystując arteterapię właśnie.

W spotkaniu uczestniczyły także prof. Wita Szulc - współzałożycielka i przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros” i reprezentantka Polski w ECArTE (Europejskim Konsorcjum Edukacji Arteterapeutów) oraz wiceprzewodnicząca SAP „Kajros” - dr Anita Stefańska. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali dziekani zainteresowanych wydziałów, tj. Wydziału Artystycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.


Inicjatorką powołania na UZ unikatowego w skali kraju kierunku jest prof. Alicja Kuczyńska z Instytutu Psychologii.


Profesor D.R. Johnson zaprezentował schemat kształcenia możliwy do zastosowania na naszej uczelni i zadeklarował wszelką pomoc przy tworzeniu programu, uruchomieniu studiów w j. angielskim, ale przede wszystkim pomoc w pozyskaniu specjalistów.


Wszyscy obecni po długiej dyskusji zgodnie zadeklarowali chęć współpracy przy organizacji nowego kierunku studiów. Teraz trzeba jeszcze tylko znaleźć dla niego źródło finansowania, a tego organizatorzy zamierzają szukać w programach ministerialnych, ale nie tylko.

 

Profesor David Read Johnson jest pionierem i czołową postacią dramaterapii w Stanach Zjednoczonych oraz autorytetem w tej dziedzinie na świecie. David Read Johnson był inicjatorem powstania, członkiem założycielem i przewodniczącym National Association of Drama Therapy, organizacji ustalającej standardy zawodu i kształcenia drama terapeutów w Stanach Zjednoczonych.

W ważnym okresie kształtowania się terapii sztuką jako dziedziny i zawodu był przez wiele lat przewodniczącym National Coalition of Creative Arts Therapies Associations, skupiającej zawodowe organizacje wszystkich terapii sztuką. W tym czasie był również redaktorem naczelnym Arts in Psychotherapy, głównego interdyscyplinarnego periodyku w tej dziedzinie. David Johnson był także dyrektorem kształcącego terapeutów sztuką Institutes for the Arts in Psychotherapy w Nowym Jorku. Jest twórcą Developmental Transformation, metody dramaterapii szeroko stosowanej w Stanach Zjednoczonych. Kształcenie w Developmental Transformation od lat prowadzone jest w wielu krajach świata. David Johnson jest ekspertem w dziedzinie terapii zaburzeń post traumatycznych.

Uczy i wykłada międzynarodowo i jest autorem wielu publikacji z dziedziny dramaterapii, terapii sztuką i terapii zaburzeń post traumatycznych.


 

KAZ_7796r.jpg KAZ_7797r.jpg KAZ_7798r.jpg
KAZ_7799r.jpg KAZ_7802r.jpg KAZ_7803r.jpg

fot. K. Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT