Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Atuty studiowania matematyki, biologii i przedmiotów ścisłych

 

21 października 2015 r.

 

Dzisiaj, zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego tłumnie stawili się uczniowie 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lubuskiego zainteresowani promocją kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach projektu systemowego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych przyrodniczych i technicznych” działania 4.1 poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego organizatorami byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz UZ. 

 


Do studiowania kierunków ścisłych i przyrodniczych zachęcała Magdalena Pogonowska przedstawicielka MNiSW. Przypomniała, że polski rynek pracy cały czas cierpi na deficyt inżynierów różnych specjalności. Dlatego powstał ten projekt.  Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich UZ podkreślił, że uczelnia oferuje bardzo szeroką gamę kierunków, od artystycznych, przez humanistyczne, kierunek lekarski i nauki o zdrowiu po ścisłe i inżynierskie. Wymienił także kierunki, które wśród tegorocznych maturzystów cieszyły się największą popularnością.  

 


Dr Maciej Niedziela z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii przypomniał, że w ofercie polskich uczelni wyższych kierunek inżynieria danych pojawił się po raz pierwszy 2 lata temu, właśnie na UZ. Za jego wprowadzenie Wydział otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 1 mln zł. Brakuje analityków danych i ten niedobór będzie się pogłębiał na całym świecie. Dlatego warto podjąć studia w tej dziedzinie.

 

 

Dr Sylwia Kondej i dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii  zachęcali do podjęcia studiów na dwóch innowacyjnych kierunkach – inżynierii kosmicznej i fizyce medycznej (obecnie fizyka medyczna jest specjalnością na kierunku fizyka techniczna). Oba niezmiernie ciekawe, dające wiele możliwości. W listopadzie 2012 r. Polska stała się członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będą więc potrzebni specjaliści zajmujący się kosmosem. Ponieważ są to studia międzywydziałowe, absolwenci tego kierunku będą poszukiwani na rynku pracy przez różne instytucje, agencje rządowe i firmy działające w tym sektorze gospodarki. Natomiast absolwenci fizyki medycznej znajdą zatrudnienie w szpitalach i placówkach służby zdrowia. We wszystkich stoi sprzęt służący do diagnozowania pacjentów oraz do wykonywania różnego rodzaju zabiegów. Zadaniem fizyków medycznych będzie przygotowanie i obsługa sprzętu medycznego, dzięki czemu lekarze zostaną odciążeni od tego typu prac i skupią się na procesie leczenia pacjentów. 

 


Dr Krystyna Walińska z Wydziału Nauk Biologicznych opowiedziała o „Wyzwaniach biologii XXI wieku”. Przybyli na spotkanie uczniowie usłyszeli więc o  jednej z nagród Nobla przyznanej za odkrycie DNA, sklonowanej owieczce Dolly, biologii molekularnej i komórkach macierzystych. Dowiedzieli się także dlaczego w dzisiejszym świecie tak ważna jest ekologia. Wycinanie lasów amazońskich, rabunkowa gospodarka surowcami nieodnawialnymi, brak wody pitnej i nadmierna emisja CO2 to problemy z jakimi musi sobie obecnie poradzić ludzkość.

 


Dr inż. Daniel Dębowski z Wydziału Mechanicznego mitom o zawodzie inżyniera mechanika przeciwstawił fakty. Zaprezentował także jak na przestrzeni lat zmieniała się rola tego zawodu. Przedstawił również kierunki, jakie obecnie można studiować na Wydziale, który reprezentował. W żywiołowej dyskusji z młodzieżą skutecznie przekonywał dlaczego warto pójść tą ścieżką kariery zawodowej. Stwierdził, że inżynier to nie tytuł, a styl życia.

 


Dla szkół uczestniczących w spotkaniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundowało nagrody. Sześć szkół, które zgłosiły się najszybciej otrzymało mikroskopy LCD (warunkiem był udział co najmniej 40 uczniów z jednej placówki), a pozostałe czytniki e-booków wraz z kalkulatorami.

 

Fot. Katarzyna Janas - Subsar; Małgorzata  Ratajczak - Gulba

 

Logo Kapitał Ludzki do informacji.jpg
M.Pogonowska.JPG prof. W.Strzyżewski.JPG dr M. Niedziela.JPG dr Sylwia Kondej.JPG
dr K. Walińska.JPG dr D. Dębowski.JPG młodzież 2.JPG młodzież Sulechów.JPG
nagrody1.JPG nagrody.JPG nagrody2.JPG nagrody3.JPG
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT