Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – szkolenie okresowe

28 września 2015 r

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na szkolenie okresowe na AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

 

 

CZAS TRWANIA: 10/11.2015

OPŁATA ZA KURS: 1800 PLN

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

*  Rekrutacja na kurs odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego lub przesłać drogą pocztową (listem poleconym).

*  Przewidywana liczba miejsc na kursie wynosi 20

*  O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń, czyli data przyjęcia kompletu dokumentów w Dziekanacie WBAiIŚ.

*  Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa około 5 osób, z której ewentualnie zostaną przyjęte osoby w przypadku rezygnacji wcześniej zarejestrowanych kandydatów.

*  Kurs zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu min 12 osób

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. podanie o przyjęcie na kurs (druk podania o przyjęcie na kurs znajduje się na stronie WBAiIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego lub pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/kursy/podanie_kursy.doc),

2. 1 fotografia,

3. kserokopią obu stron dowodu osobistego,

 

Równocześnie ze złożeniem dokumentów w Dziekanacie, należy przesłać w postaci elektronicznej:

* Wypełniony druk podania o przyjęcie na kurs.

* Dane kontaktowe kandydata: tel. kontaktowy, aktualny adres i oraz adres poczty internetowej.

 

Powyższe dane należy przesłać na podany niżej adres e-mail: J.Wos@wils.uz.zgora.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „AUDYTOR BRD – SO”)

Uwaga! Zgłoszenie w formie elektronicznej NIE ZASTĘPUJE złożenia kompletu dokumentów w formie pisemnej i będzie uznane za nieważne bez złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać w terminie do 10 października 2015 r.

(Uwaga! o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń)

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO DOKONANIA WPŁAT

Opłatę za kurs należy wpłacać na konto:

BANK MILLENNIUM S.A.Nr konta: 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

W tytule przelewu proszę wpisać: „Opłata – KURS - AUDYTOR BRD

 

DOKUMENTY PRZYJMUJE

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska –

Pani mgr inż. Joanna Woś, bud. A-8 (pok.101 i 102), ul. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra tel: (68) 3282334.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT