Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie - międzynarodowa konferencja naukowa

 

9 maja 2017 r.

 

BIBLIOTERAPIA-2.png

 

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 16 maja br. o godz. 10.00  w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze

 

 

Konferencja będzie wymianą doświadczeń i praktyk stosowanych z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych w Niemczech oraz w Polsce. Konferencja ma też na celu podsumowanie uczestnictwa w zajęciach literackich skazanych mężczyzn z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze i Nowej Soli oraz ZK Krzywaniec.  W przygotowaniach do w\w konferencji oraz w zajęciach o charakterze reedukacyjnym brali czynny udział studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego z Penitencjarnego Koła Naukowego PRISON oraz Koła Naukowego Doktorantów INKLUZJA pod opieką dr hab. Barbary Toroń-Fórmanek, prof. UZ.  Spotkanie to jest coroczną, cykliczną Międzynarodową Konferencją Naukową, objętą Patronatem Honorowym JM Rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego, Dyrektora Okręgowego SW w Poznaniu płk. Grzegorza Fedorowicza oraz Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT