Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Borneo nie może umrzeć! Przyroda Malezji okiem biologa - spotkanie z prof. dr. hab. Grzegorzem Gabrysiem z UZ

 

 

2 stycznia 2020 r.

suokopqgvknysotn.jpg

Wydział Nauk Biologicznych oraz Instytut Nauk Biologicznych zapraszają miłośników przyrody na spotkanie z prof. dr. hab. Grzegorzem Gabrysiem.

 

Wykład pod nazwą Borneo nie może umrzeć! Przyroda Malezji okiem biologa odbędzie się we  wtorek, 14 stycznia br. o godz. 11.00 w Auli UZ przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze.

 

Prof. Grzegorz Gabryś jest kierownikiem Katedry Zoologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończył Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra biologii na podstawie pracy: “Analiza efektu kolchicyny w tkankach kalusowych Arabidopsis Thaliana (L.) Heyhn”. Doktoryzował się na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy: “Erythraeidae (Acari, Actinedida) Polski”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiając rozprawę: “The World Genera of Microtrombidiidae: (Acari, Actinedida, Trombidioidea)”. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Obecnie piastuje funkcję kierownika Katedry Zoologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego pracując na stanowisku profesora zwyczajnego.


W latach 2008-2011 był członkiem zespołu kierunków studiów przyrodniczych Państwowej Komisji Akredytacyjnej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma “Annales Zoologici”, wydawanego w Warszawie oraz czasopisma “Graellsia” wydawanego w Madrycie. Działa aktywnie w Polskim Towarzystwie Akarologicznym, Polskim Towarzystwie Taksonomicznym i Polskim Towarzystwie Zoologicznym.


Oprócz pracy naukowej jest też zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody: Stowarzyszenia dla Natury “Wilk”, Klubu Przyrodników, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “proNatura” oraz Ligi Ochrony Przyrody.


Jest także członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody będącej organem opiniodawczo – doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (woj. lubuskie).

 

 

 

plakat BORNEO.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT