Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego (CEO) na liście „Gepardów Biznesu 2020” Lubuskiego

15 grudnia 2020 r.

CEO widok ogólny.jpg

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie - widok ogólny. Fot. Mamert Janion.

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie uplasowało się na 40 miejscu z 707 wyróżnionych w konkursie firm z woj. lubuskiego. Dynamiczny rozwój Centrum to efekt jasnej wizji, przyjętej strategii rozwoju i sprawnego zarządzania.


Już od czternastu lat Instytut Europejskiego Biznesu analizuje wyniki finansowe firm biorąc pod uwagę średnią dynamik zysku i przychodów.  Tak powstaje ranking firm z największą dynamiką rozwoju i szacowana wartość rynkowa firmy na dany rok.


Od samego początku istnienia Centrum, pracujemy nad biznesem, a nie jedynie w biznesie czy z biznesem” – mówi prezes CEO Radosław Grech. „Współpraca jednostki naukowo - badawczej z biznesem przynosi realne korzyści, jak widać nie tylko dla firm. Obserwacja otoczenia, słuchanie potrzeb rynku, dobre relacje i odwaga, żeby zmieniać sposób szukania rozwiązań sprawiło, że wartość rynkowa Centrum Energetyki Odnawialnej znacząco wzrosła przy średniej dynamice wzrostu zysku i przychodów od 2018 r. do 2019 r. w proc. 827,6 %.” - dodaje.


 

 

Pełną listę nagrodzonych oraz metodologię liczenia znajdziemy na stronie: http://europejskafirma.pl/gepardy-biznesu-2020-wojewodztwa-lubuskiego

 

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,

3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
 

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW.
 

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT