Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Chcesz naprawdę zielonej Zielonej Góry - pomóż naukowcom i wypełnij ankietę!

29 czerwca 2015 r. 

 

W końcu maja br. powołano do życia zespół ds. rewaloryzacji terenów zieleni w Zielonej Górze. Jego przewodniczącym został dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ  z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych dziedzin naukowych i branż: prof. dr hab.  Leszek  Jerzak - ochrona środowiska;  prof. dr hab. Wojciech  Strzyżewski - historia, regionalistyka; dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ  - rekultywacja terenów miejskich, kształtowanie środowiska; dr hab. inż. Adam  Wysokowski, prof. UZ - budownictwo drogowe; dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ - budownictwo, historia, regionalistyka; dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska - architektura, planowanie przestrzenne; dr inż. Michał Ćwiąkała - budownictwo drogowe; dr inż. arch. kraj. Monika Edyta Drozdek - architektura krajobrazu, projektowanie terenów zieleni; dr Krzysztof Lisowski - badania społeczne; dr inż. Marek Maciantowicz - ochrona środowiska, tereny leśne; dr inż. Teresa Nowak - inżynieria środowiska, sieci i instalacje; dr inż. Ireneusz Nowogoński - inżynieria środowiska, sieci i instalacje; dr inż. arch. Marta Skiba - architektura, planowanie przestrzenne; dr Dorota Szaban - badania społeczne; dr inż. Agnieszka Szczecińska - architektura krajobrazu, projektowanie terenów zieleni; mgr inż. Agnieszka Kochańska - architektura krajobrazu, projektowanie terenów zieleni; mgr inż. Agata Kusznierewicz-Sikora - architektura krajobrazu, projektowanie terenów zieleni oraz mgr inż. Paweł Kochański – architektura.

 

 

Przed zespołem stoi ogromne zadanie i mnóstwo pracy. Pierwszym etapem prac jest wykonanie ewidencji terenów zieleni w nowych granicach Zielonej Góry. Dla poszczególnych obszarów cząstkowych w tej ogromnej przestrzeni, na podstawie analizy danych i prac terenowych, członkowie zespołu wykonają charakterystykę geograficzną, przyrodniczą, historyczną i funkcjonalno-przestrzenną. W efekcie tych prac określony zostanie potencjał zieleni miejskiej oraz wykonana analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza  SWOT).

 


Całość planowanych prac pozwoli na  wykreowanie wizji systemu terenów zieleni w Zielonej Górze. Kolejnym etapem prac zespołu będzie skonstruowanie na bazie dotychczasowych ustaleń "Strategii rozwoju zieleni w Zielonej Górze". Znajdą się w niej liczne elementy, takie jak: wizja „zielonej Zielonej Góry”, organizacja zieleni w mieście, wskazanie wytycznych planistycznych i projektowych względem terenów zieleni kształtowanej, wskazanie wytycznych do planowania inwestycji, opracowanie zasad ochrony drzew na placach budowy, czy wskazanie wytycznych w dziedzinie doboru gatunkowego roślin dla terenów zielonogórskich.

 


Na każdym etapie prowadzone prace będą szeroko konsultowane z mieszkańcami miasta. Będą one (konsultacje) przeprowadzane w różnych formach, z wykorzystaniem internetu, prasy, wolontariuszy skupionych w różnych organizacjach pozarządowych. Zespół będzie zwracał się z kolejnymi pytaniami na temat propozycji zamieszczonych w projekcie „Strategii rozwoju zieleni w Zielonej Górze.”

 

 

Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta, którym leży na sercu piękna i zielona Zielona Góra do wypełnienia ankiety. Znajduje się ona pod następującym adresem: http://stat.ovetec.pl/index.php/421924/lang-pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT