Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Child in Migration: Status and Identity - Międzynarodowa Konferencja Naukowa na UZ

21 maja 2021 r.

 

Zrzut ekranu 2021-05-20 153330.png

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Child in Migration: Status and Identity"

W dniach 19-21 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Child in Migration: Status and Identity współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytet Zielonogórski, Instytut  Prawa i Ekonomii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze. Partnerem konferencji było także Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. 

 

Konferencja dotyczy problematyki statusu prawnego, tożsamości oraz identyfikacji dzieci cudzoziemskich. Jest to zagadnienie o fundamentalnym znaczeniu dla małoletnich migrantów  ponieważ brak rejestracji, dokumentów czy potwierdzenia wieku często utrudnia lub wręcz uniemożliwia im korzystanie z praw gwarantowanych Konwencją o prawach dziecka.  Kwestia ta jest istotna nie tylko w Europie, gdzie wciąż rośnie liczba cudzoziemców poniżej 18 roku życia, ale również na innych kontynentach. Stąd też w konferencji wzięli udział naukowcy z całego świata. W programie przewidziano 25 referatów, a 15 z nich zostało  przedstawionych przez gości zagranicznych  z Europy, Afryki i Azji. Reprezentowali oni następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet w Gandawie, Maharshi Dayanand University, Uniwersytet w Perugii, Uniwersytet Kenyatty, Strathmore University, Atmaya Jaya Catholic University of Indonesia,   University of Lisbon School of Law, Uniwersytet 1 grudnia 1918 w Alba Julii. Nie zabrakło także perspektywy polskiej - organizatorzy mieli przyjemność gościć kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu SWPS (szczegółowy program konferencji https://childinmigration.ukw.edu.pl//jednostka/child-in-migration).

 

Poza anglojęzyczną częścią obrad przygotowano specjalną sesję w języku polskim. Jest to wykład dra Marcina Białeckiego (UKSW) dla praktykujących prawników zatytułowany ”Postępowanie w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę”.  Problematyka ta okazała się być na tyle interesująca, że chęć wysłuchania tego wystąpienia zgłosiło kilkudziesięciu adwokatów nie tylko z Zielonej Góry, ale także z innych izb adwokackich w kraju.  Jest to kolejne już przedsięwzięcie naukowe, które zostało zrealizowane w ścisłej współpracy z zielonogórską palestrą.  

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT