Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Członkostwo w strefie euro a ryzyko inwestycji – wykład otwarty

23.06.2014 r.

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego i Narodowy Bank Polski zapraszają 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek), o godz. 17.30 na wykład otwarty zatytułowany Członkostwo w strefie euro a ryzyko inwestycji. Będzie to wykład  kończący V edycję studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

 

Uroczyste rozdanie dyplomów i wykład odbędą się w sali nr 1, w siedzibie wydziałów nauk ścisłych, przy ul. prof. Z. Szafrana 4A (bud. A-29), Kampus A.

 

W tym roku studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro kończy 65 osób. Wzorem lat poprzednich 6 wyróżnionych osób pojedzie po odbiór dyplomów do Warszawy.

 

Należy podkreślić, że za tegoroczną edycję studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nominację Monitora Rynkowego (dodatek do Dziennika Gazety Prawnej) do tytułu EuroSYMBOL Nowoczesnego Kształcenia 2014.

 

Redakcja Monitora Rynkowego od kilku lat nagradza instytucje samorządowe, uczelnie, Instytuty PAN oraz duże firmy, które w latach 2007-2013 pozyskały środki unijne i w efektywny sposób wykorzystały w ramach działalności, w której działają.

 

SYMBOLE to program wizerunkowy, którego celem jest wyszukanie i docenienie instytucji i firm, które mogą pochwalić się sukcesami w swojej branży. Nominacja jest efektem zbierania przez redakcję Monitora Rynkowego danych, analizowania rynku i wstępnej weryfikacji firm, które najbardziej zasługują na tytuł. Ostateczne rozstrzygnięcie i wybór tegorocznych laureatów tytułu nastąpi w drugiej połowie 2014 r.

 

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro prowadzone są przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego już od 5 lat. Są to studia z zakresu historii i funkcjonowania strefy Euro (Unii Gospodarczej i Walutowej). Ich celem jest edukacja ekonomiczna elit nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczo-Walutowej. Projekt jest finansowany przez Narodowy Bank Polski, słuchacze uiszczają jedynie opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł. Zajęcia odbywają się w cyklu 15 spotkań sobotnio-niedzielnych obejmujących od 10 do 15 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń). W ramach każdego spotkania przewidziany jest komentarz aktualnych wydarzeń ekonomicznych (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) wpływających na zachowania rynków finansowych i gospodarki. W tej edycji studia rozpoczęło 70 słuchaczy.

 

Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro mają możliwość uczestnictwa w bazie NBP i w momencie ustalenia daty wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej mogą zostać zatrudnieni jako eksperci w trakcie przeprowadzania kampanii informacyjnej w tym zakresie, jak również później w innych podmiotach pracując tam przy dostosowaniu monetarnym.

 

Studia kończą się egzaminem centralnym w formie pisemnej. Egzamin składa się z testu i eseju, zarówno tematy eseju i pytania przygotowane zostaną przez NBP.

 

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro realizowane są w całej Polsce (po jednym ośrodku akademickim w każdym województwie). Celem studiów jest edukacja ekonomiczna elit na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczej i Walutowej. Głównym celem jest przekazanie uczestnikom studiów podyplomowych wszechstronnej wiedzy na temat procesu wymiany narodowej waluty oraz mechanizmów funkcjonowania strefy euro, albowiem perspektywa wejścia Polski do tego obszaru to (obok rozpoczęcia transformacji gospodarczej na początku lat 90. i uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej w 2004 r.) jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszego kraju. Doświadczenia innych krajów wskazują, że wzrost społecznego poparcia dla wprowadzenia europejskiej waluty jak i zmniejszenie obaw przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami zastąpienia waluty narodowej przez euro, zależy przede wszystkim od poziomu wiedzy o wspólnej walucie i o przebiegu procesu wymiany.

 

Studia prowadzone były w trybie niestacjonarnym – zajęcia odbywały się w soboty i niedziele. W trakcie zjazdów studenci wypełniali ankietę na temat zadowolenia ze studiowania oraz anonimowo oceniali wszystkich wykładowców. Do tej pory, w sumie przez 5 lat, studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyło ponad 300 osób.

 

Kadra wykładowców pochodzi z różnych ośrodków akademickich: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Studenci studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro otrzymują dwa świadectwa ich ukończenia. Pierwszym jest standardowy dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Zielonogórskim (z jedną oceną na świadectwie). Drugim jest dyplom ukończenia studiów podyplomowych wspólny dla wszystkich krajowych ośrodków akademickich uczestniczących w tym projekcie – z logo danej Uczelni i NBP ( z dwoma ocenami na świadectwie – z testu i eseju).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT