Discussiones Mathematicae Graph Theory na liście filadelfiskiej

17 listopada 2014 r.

 

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory zostało włączone do prestiżowej listy czasopism: Journal Citation Reports ( tzw. lista filadelfijska) licząc od tomu 32 (1) 2012. Należy pokreślić, że Discussiones Mathematicae Graph Theory znalazło się w grupie siedmiu polskich czasopism matematycznych  znajdujących się aktualnie na liście Journal Citation Reports. Redaktorem naczelnym czasopisma Disccussiones Mathematicae Graph Theory jest prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, a do grona redaktorów pomocniczych należy dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ.

 

Jest to już drugie czasopismo Uniwersytetu Zielonogórskiego wpisane na listę filadelfijską. Od 2007 roku na liście filadelfijskiej znajduje się również - wydawany przez Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego - międzynarodowy kwartalnik pt. International Journal of Applied Mathematics and Computer Scienc, którego założycielem i redaktorem naczelnym jest prof. Józef Korbicz.

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego wydaje 12 uniwersyteckich czasopism naukowych (kwartalniki, półroczniki i roczniki):

"Dyskursy Młodych Andragogów"
Studia Zachodnie
In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką
Civil and Environmental Engineering Reports
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications
Discussiones Mathematicae - Graph Theory
Discussiones Mathematicae - Probability and Statistics
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Management

 

Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) to lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information (ISI). Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Wartości Impact Factor (IF to w skrócie - liczba cytowań) podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez ISI.

Czasopisma na liście filadelfijskiej są w założeniu najlepszymi z branży, a publikacja w nich ma większą wagę niż w innych czasopismach.

Nazwę „lista filadelfijska” w Polsce wprowadził prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, w innych krajach używana jest nazwa bezpośrednio związana z ISI - ISI Master Journal List.

 

Impact Factor to liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT