Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dni informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa – Widening Info Days PL

 

14 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Komisją Europejską organizuje wydarzenie Widening Info Days.
 

Gdzie i kiedy: Warszawa 20 czerwca b.r.
                      Kraków 21 czerwca b.r.

 


Cel: omówienie instrumentów Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships służących wykorzystaniu europejskiego potencjału badawczego oraz zadbaniu o to, aby korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe i szeroko rozpowszechniane w całej Unii.


Dla kogo: dla osób zainteresowanych aplikowaniem do wskazanych instrumentów w tegorocznych konkursach Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships


Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej Specjalizacji.


ERA Chairs – ustanowienie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej, które ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni badacze w wybranej dziedzinie badań, którzy powołają zespół, aby pomóc organizacji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania. Pozwoli to na uwolnienie ich potencjału i stworzenie lepszych warunków prowadzenia badań i działań innowacyjnych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także na istotny wpływ na rozwój regionu.


Widening Fellowships - są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA (działania Marii-Curie Skłodowskiej) wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.


Więcej informacji o dniach informacyjnych:

Warszawa -  tutaj
                                                                    
Kraków - tutaj

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT