Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do 28 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald!

28 stycznia 2020 r.

Nabór IBW 2020-1.png

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i obroniłeś ją w 2019 r.? Masz szanse na nagrodę w konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 28 lutego 2020 r.


Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od sześciu lat organizowany jest konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w konkursie.


W skład kapituły konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordysprof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


Nabór zgłoszeń w VIII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald:


Wnioski o przyznanie nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: opinie recenzentów. Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 21 czerwca 2020 r.


Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald.

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 r. opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne.


W 1952 r. uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 r. została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności. Ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2019 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI „Zostańcie z nami!” od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.


Więcej informacji na http://www.funduszewieczyste.pl

***

Kontakt:

Magdalena Spadarzewska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel.  22 622 01 22
m.spadarzewska@filantropia.org.pl 
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT