Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dodatkową rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+

6 października 2015 r.

 

Erasmus-.jpg

 

Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+.

 

O taki wyjazd może starać się osoba będąca studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich osoba starająca się o wyjazd musi być (w momencie wyjazdu lub praktyki) studentem co najmniej drugiego roku studiów. W przypadku studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku

 

Kwalifikacja prowadzona jest przez  wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywa się na  podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. Wydziały mogą ustalać dodatkowe kryteria podczas kwalifikacji studentów np. aktywny udział w życiu wydziału, dodatkowe osiągnięcia naukowe, portfolio itp., powiadamiając studentów zasadach przyjętych dla potrzeb procesu rekrutacji. Termin rozmowy kwalifikacyjnej określa koordynator wydziałowy.

 

Więcej informacji na stronie::  http://www.erasmus.uz.zgora.pl/rekrutacja/

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT