Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dofinansowanie na innowacyjne kształcenie pielęgniarek na UZ

1 października 2018 r.

 

Golaszewska.jpg

fot. www.lubuskie.uw.gov.pl

Dzisiaj w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UZ  oraz Anna Gołaszewska - Kwestor Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu: Innowacyjne kształcenie pielęgniarek na Uniwersytecie Zielonogórskim w wysokości 4 742 131,92 zł.


Projekt zakłada opracowanie programu studiów (w wersji rozszerzonej w stosunku do obecnego) oraz programu rozwoju absolwenta, a następnie ich wdrożenie. Projektem zostanie objętych nie więcej niż 75% studentów, którzy ukończyli II semestr studiów oraz osoby, które nabyły uprawniania do wykonywania zawodu pielęgniarki. Osoby, które przystąpią do programu będą otrzymywały stypendium motywacyjne przez 24 miesiące i będą zobowiązane do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta, w ramach którego zostanie im udzielone wsparcie w zakresie znalezienia pracy, szkoleń zawodowych oraz będzie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 1000 zł/miesiąc przez okres 24 miesięcy. Każdy Absolwent będzie miał wsparcie w postaci opiekuna w placówce leczniczej, w której podejmie zatrudnienie. Opiekun będzie otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie więcej niż 40% podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki. Program studiów przewiduje realizację zadań dydaktycznych obejmujących zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji zawodowych (specjalności deficytowych w regionie lubuskim – geriatria i kardiologia) oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych w relacjach pielęgniarka-pacjent oraz relacjach w zespole zawodów medycznych (lekarz, położna, ratownik medyczny).

Projekt obejmie wsparciem 60 uczestników/beneficjentów.

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy absolwentów kierunku pielęgniarstwa na podstawie opracowanych programów, dzięki czemu osoby podejmujące pracę w zawodzie pielęgniarki będą potrafiły podejmować samodzielne decyzje w wybranych obszarach oraz będą mogły uczestniczyć w nowoczesnym sposobie leczenia i prowadzenia pacjentów. Rezultatem projektu będą uczestnicy, którzy nabędą uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki i osoby, które przystąpią do programu rozwoju absolwenta.


Projekt będzie realizowany z partnerem - 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ, który będzie wspomagał organizację praktyk.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT