Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKIE spotkania z mikrobiologią

8 grudnia 2022 r.

Grafika 2.jpg

Już jutro ( 9 grudnia br.) na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędą się DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKIE spotkania z mikrobiologią. Organozatorami spotkania są OT PTM we Wrocławiu, Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej CM UZ oraz Katedra Mikrobiologii WNB UWr.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w budynku A-2 przy ul. prof. Szafrana 2, w sali 302 (IIIp.)
 Program:

 

9.15 -9.30 -  powitanie gości
 

SESJA I: 9.30 - 11.15 – wykłady


9.30- 10.15 – Nowoczesna terapia zakażeń miejsca operowanego i ran trudno gojących się.
Czy  antybiotyk to jedyny wybór?  prof. dr hab. Marzanna Bartoszewicz, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu (wykład zdalny)


10.30 – 11.15 – Leczenie ran przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia własne  dr n. med. Bożena Mospan Lubuskie Centrum Diabetologii


11.15 - 11.40 – Przerwa kawowa


SESJA II:  11.45 - 14.00 - prezentacje wyników badań doktorantów UWr i pracowników UZ


11.45 – Laudacja prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz


12.00 – 12.15 - Komensal czy uropatogen? Analiza ekspresji wybranych czynników wirulencji u szczepów Escherichia coli – dr Ewa Bok, dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik prof.UZ, Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej WLNZ UZ


12.20-12.35 - Struktura chemiczna czwartorzędowych soli amoniowych wielofunkcyjnych a ich aktywność przeciwgrzybiczamgr Wojciech Szlauer, prof. dr hab. Ewa Obłąk, Katedra Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr


12.40 – 12.55 - Kationowe surfaktanty gemini a ich aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza - mgr Patrycja Bartoń, prof. dr hab. Ewa Obłąk, Katedra Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr


13.00 - 13.15 - Gady wolno żyjące w Polsce jako rezerwuar pałeczek Salmonella spp. produkujących biofilm - mgr Michał Małaszczuk, dr Aleksandra Pawlak, prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Zakład Mikrobiologii WNB UWr


13.20 -13.35 - Trudności w ocenie biodegradacji związków powierzchniowo czynnych pochodzących ze ścieków przemysłowych - mgr Daria Kowalczyk-Chrząstowska, dr Kamila Korzekwa, prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Zakład Mikrobiologii WNB UWr

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT