Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych – rozpoczyna się rejestracja na konferencję programową NKN w Poznaniu.

 

 

13 lutego 2017 r.

NKN-2017_1.jpgMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim Polski pracuje nad stworzeniem nowych podstaw prawnych funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia. Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym służy Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych.


Kolejna z konferencja odbędzie się 23 i 24 lutego br. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod hasłem Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych. 


Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych. Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.


23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiać się będzie, jak zaradzić tym problemom.  Administracja państwowa i środowiska akademickie muszą wypracować lepsze metody interwencji w naukę; trzeba przemyśleć politykę inwestycyjną, alokację środków finansowych (w tym mechanizmy finansowego wspierania doskonałości naukowej) i działania organizacyjne. Nowy system musi inaczej traktować jednostki naukowo świetne niż „producentów punktów”, doceniać jakościowe aspekty twórczości naukowej, a nie tylko wymiar ilościowy. Poprawić trzeba system parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych. Należy rozpoznać bariery instytucjonalne, które utrwalają przeciętność i zastanowić się jakie zmiany strukturalne e będą wspierać doskonałość naukową.


Konferencję razem z Ministerstwem Nauki I Szkolnictwa Wyższego organizuje Uniwersytet Adama Mickiewicza wspólnie z Polską Akademią Nauk. Więcej informacji na stronie www.nkn.gov.pl, tam też będzie można śledzić transmisję na żywo z konferencji.


Formularz rejestracyjny i program konferencji:
http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT