Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Agnieszka Słowikowska z UZ wśród wykładowców III Dni Narodowego Centrum Nauki w Szczecinie

 

 

15 maja 2015 r. 

 

 

W dniach 13 i 14 maja br. w Szczecinie odbyła  się trzecia edycja Dni Narodowego Centrum Nauki.  To wydarzenie, które odbywa się raz do roku i ma na celu prezentację bogatej oferty konkursowej Centrum. Ideą Dni Narodowego Centrum Nauki jest ich mobilny charakter – każdego roku odbywają się w innej części Polski, dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową NCN. Poprzednie odbyły się na Śląsku (2013) i w Lublinie (2014).

 

 

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki organizowane są spotkania tematyczne i dyskusje, a także odbywają się warsztaty dotyczące obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Obchody Dni Narodowego Centrum Nauki są również doskonałą okazją do prezentacji wybranych projektów, które otrzymały finansowanie i są  realizowane. Miło nam poinformować, że wśród laureatów, którzy zaprezentowali swoje nagrodzone projekty znalazła się dr Agnieszka Słowikowska z Instytutu Astronomii UZ, która otrzymałą grant na projekt zatytułowany Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be realizowany w ramach programu SONATA.

 

 

Badania prowadzone przez zespół pod kierownictwem dr Agnieszki Słowikowskiej dotyczą polarymetrycznych obserwacji obiektów zwartych, w  szczególności wyznaczenia wartości pola magnetycznego białych karłów typu DC oraz wyznaczenia parametrów  orbitalnych masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be (BeXBs).  W badaniu populacji białych karłów zespół koncentruje się na tych obiektach, które nie posiadają silnych linii widmowych, tj. białych karłach typu DC. W przypadku badań BeXBs celem zespołu jest wyznaczenie parametrów orbitalnych, w szczególności inklinacji oraz węzła wstępującego. Znajomość kąta nachylenia orbity umożliwi wyznaczenie mas składników układów. Jako, że we wszystkich zaobserwowanych masywnych układach podwójnych z gwiazdą typu Be drugim składnikiem jest gwiazda neutronowa  (GN), wyznaczenie masy GN pozwoli zweryfikować ich aktualnie rozważane równania stanu i odrzucić te, które nie są zgodne z obserwacjami.

 

 

 

dr Agnieszka Słowikowska.jpg

Dr A. Słowikowska podczas wykładu na Akademii Morskiej w Szczecinie, który miał miejsce 13 maja br. w trakcie III Dni Narodowego Centrum Nauki. Fot. Michał Niewdana/ NCN.

Dr Agnieszka Słowikowska – pracuje jako adiunkt w Instytucie Astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest doktorem nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia. Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską  w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jej zainteresowania dotyczą głównie astronomii szybkiej rozdzielczości czasowej w dziedzinie optycznej i radiowej widma elektromagnetycznego. Bada obiekty astronomiczne za pomocą radioteleskopów i teleskopów optycznych, wyposażonych w detektory rejestrujące sygnał z dokładnością czasową rzędu nano- i mikrosekund. Zajmuje się badaniem gwiazd neutronowych, pulsarów oraz białych karłów. Współodkrywczyni pierwszego optycznego magnetara, czyli gwiazdy neutronowej o ekstremalnie dużej wartości pola magnetycznego. 

 


Obecnie pracuje nad rozwijaniem technik polarymetrii optycznej w obserwacjach i w tym kierunku doskonali swoje umiejętności. Dodatkowo zajmuje się chronometrażem zaćmieniowych gwiazd kataklizmicznych w celu poszukiwania planet pozasłonecznych w tych układach. Odbyła staże zagraniczne w Holandii, Niemczech oraz Grecji.  Stypendystka EARASTARGAL - The European Association for Research in Astronomy Marie Curie Training Site, DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst, FNP - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zdobyła również stypendium tygodnika Polityka "Zostańcie z nami!” oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych młodych naukowców. Kierowała bądź kieruje grantami naukowymi przyznanymi przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (Homing/Powroty) oraz w ramach 7 Programu Ramowego (Europejski grant reintegracyjny). Wnioskodawczyni lub współwnioskodawczyni wielu wniosków obserwacyjnych realizowanyach w obserwatoriach na La Palmie, w Indiach, Niemczech, Grecji, Tajlandii, Turcji i Włoszech. Otrzymała również nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego I stopnia za osiągnięcia organizacyjne oraz niedawno, bo w marcu 2015 r.,  grant popularyzacyjny eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT