Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

17 kwietnia 2016 r.

001.jpg

 

 

 

 

Dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany w skład Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN na kadencję obejmującą lata 2016 – 2020.
 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, również na WSI ukończył studia doktoranckie w Instytucie Budownictwa. W 1999 roku obronił pracę doktorską nt. „Analiza mechanizmów procesów korozyjnych zbrojenia w konstrukcjach z betonu oraz sposobu powstrzymywania tych procesów” na Politechnice Zielonogórskiej. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał 7 listopada 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

AbdrahmanAlsabry.jpg

Dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ, pracuje w Zakładzie Budownictwa Ogólnego w Instytucie Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Specjalizuje się w dyscyplinie naukowej: budownictwo, specjalność: fizyka budowli.


Zainteresowania naukowe:

- zjawiska cieplno-wilgotnościowych materiałów i elementów budowlanych, poddanych oddziaływaniu zmiennych warunków pogodowych (temperatura, wilgotność względna, deszcz) i cieplnych z przemianami fazowymi (np. woda-lód) oraz naprężeń, prowadzących do degradacji materiałów kapilarno-porowatych i prognozowania ich trwałości;

- wymiany masy i energii w budynku, z uwzględnieniem wpływu środowiska zewnętrznego na te procesy;

- poszanowanie energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, audyting energetyczny;

-  Odnawialne Źródła Energii.

-  budownictwo niskoemisyjne itd.


Jest opiekunem naukowym (promotorem) prac magisterskich i inżynierskich (ponad 80 prac magisterskich, inżynierskich, podyplomowych).

 

Zainteresowania poza nauką: podróżowanie, sztuka walki krav maga, fotografia, muzyka.


Dokonania i osiągnięcia:
 

- ekspert przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność Energetyczna oraz Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 

- kierownik szkoleń w projekcie w projekcie pt. „SŁONECZNY BIZNES” nr projektu WND-POKL.08.01.01-08-163/13, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W okresie od stycznia 2014 r. do września 2014 r.

- lider projektu pt. „BUDOWNICTWO 2021 r. – profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego w Województwie Lubuskim w okresie od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.
 

- lider projektu ponadnarodowego pt. „Kompleksowe projektowanie systemów energetycznych w oparciu o różne OZE dla budownictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw realizowanego w Województwie Lubuskim w okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r.
 

- organizator nowej specjalności: „Efektywność Energetyczna w Budownictwie” na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku Budownictwo;
 

- członek Rady Naukowej czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports (CEER);
 

- członek Zespołu Programowego przy branżowym partnerstwie lokalnym na rzecz badań rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;
 

- koordynator reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski Leszczyńskiego Klastra Budowlanego;

- członek Wojewódzkiej Komisji urbanistyczno-architektonicznej;

- członek Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego;
 

- członek Rady Programowej Fundacji (Laboratorium Innowacji w Energetyce Odnawialnej i Bioenergetyce) LIBRE;


- ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 

- ekspert w kampanii 6 paliw organizowanej przez Rockwool Polska;

- kierownik studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków”, prowadzonych przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze od 2009 r. i obecnie;
 

- kierownik studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła Energii”, prowadzonych przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze w 2013/2014 r.;
 

- kierownik podyplomowych studiów: „Gospodarka Nieruchomościami”, prowadzonych przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze od 2013/2014 r. i obecnie;
 

- członek Rady Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze;
 

- członek Rady Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze;
 

- członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych;
 

- koordynator projektu „Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków” (POKL/2.1.1/2010/S), prowadzonego przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (od 01.01.2011 do 30.12.2012);

- kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych: ”Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków”, kierunek „Odnawialne Źródła Energii” POKL/2.1.1/2010/S prowadzonego przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (01.10.2012-31.07.2013);
 

- członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) oddziału w Zielonej Górze;
 

- członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT