Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, dziekan WEIT-u, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych

prof. A. Obuchowicz.jpg

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz. Fot. Kazimierz Adamczewski

 

13 lipca 2015 r.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz urodził się w Zielonej Górze w 1963 r. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 studiował na Politechnice Wrocławskiej. W 1987 r. ukończył studia na kierunku fizyka stosowana na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PW. W 1992 r.  w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora fizyki. W 2004 r.  na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki — optymalizacja globalna i diagnostyka techniczna.

 


Od 1992 r. prof. Andrzej Obuchowicz jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i WSI). W latach 2005–2008 był prodziekanem d/s rozwoju tego Wydziału. W latach 2005–2008 był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Od 2005 r. do 2012 r. był kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinach informatyka, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka. 

 


Od 1994 r. jest sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego; od 2007 r. członkiem Komitetu Automatyki i Informatyki (wcześniej Cybernetyki Technicznej) PAN, oddział w Poznaniu, a od 2008 r.  IEEE Computer Science Society.  Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ. 

 


Dnia 16 czerwca 2015 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. 

 

 

Zainteresowania badawcze prof. Andrzeja Obuchowicza znajdują się na pograniczu automatyki i informatyki. W ostatnich latach, wraz z zespołem, badał możliwości budowy automatycznego systemu diagnostycznego nowotworu piersi bazując na obrazach mikroskopowych materiału pozyskanego za pomocą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej.

 

Jest autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowych, w tym 3 monografii, 35 artykułów w czasopismach (19 na liście filadelfijskiej), ponad 25 rozdziałów w wydawnictwach zwartych. Był wykonawcą lub kierował licznymi pracami w ramach grantów finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Komitet Badań Naukowych. Był promotorem trzech zakończonych przewodów doktorskich, w tym dwóch z wyróżnieniem, recenzentem w licznych przewodach habilitacyjnych i doktorskich z dyscyplin informatyka, automatyka i robotyka, a także elektrotechnika. Był promotorem ponad 130 prac magisterskich i inżynierskich na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz inżynieria biomedyczna. Jest wykładowcą z zakresu m.in. algorytmów i struktur danych, teoretycznych podstaw informatyki, metod sztucznej inteligencji, metod numerycznych, metod optymalizacji, zaawansowanych technik adaptacji i optymalizacji.

 


Prof. Andrzej Obuchowicz jest mocno zaangażowany w proces dydaktyczny na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ. W latach 2005-2012 był opiekunem merytorycznym kierunku informatyka. W maju 2011 r. ten kierunek otrzymał akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Tym samym WEIT znalazł się w gronie 7 najlepszych wydziałów w  Polsce na około 130, które prowadzą ten kierunek studiów.

 


Prywatnie, od 28 lat jest mężem Beaty. Mają troje dzieci: Marię, Adama i Tomasza.

 

Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT