Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Grzegorz Benysek otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych

prof. G. Benysek.png

Fot. Kazimierz Adamczewski

 

13 lipca 2015 r. 

 

Prof. Grzegorz Benysek urodził się w 1968 r. w Sulechowie, ale od zawsze mieszka w Nowym Kramsku (gmina Babimost, powiat zielonogórski). W 1989 r. podjął studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Pracę naukowo-badawczą rozpoczął jeszcze jako student. W 1994 r. ukończył studia magisterskie na kierunku elektrotechnika ze specjalnością energoelektronika w elektroenergetyce. Od razu został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Sterowania i Zastosowań Układów Energoelektronicznych w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej WSInż. (od 1996 r. Politechnika Zielonogórska, od 2001 r. Uniwersytet Zielonogórski).

 

 

Od początku zainteresowania prof. G. Benyska koncentrowały się wokół zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej w sieciach przesyłowych, poprawą jakości filtracji wyższych harmonicznych prądów i napięć, jak również właściwości energetyczno-filtracyjnych kompensatorów aktywnych i układów FACTS. Podsumowaniem tego okresu pracy badawczo-naukowej była rozprawa doktorska, którą prof. G. Benysek obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Zielonogórskiej w maju 1998 r.

 

 

Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Elektrycznej, kontynuując jednocześnie pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną. W styczniu 2007 r. opublikował monografię habilitacyjną, która była podstawą do wszczęcia na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ przewodu habilitacyjnego. W listopadzie 2007 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne, na podstawie którego  Rada Wydziału nadała prof. G. Benyskowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Od sierpnia 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Elekrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ. 

 


Obecnie badania prof. G. Benyska koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem układów energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym, jak i na eliminacji negatywnego oddziaływania rozproszonych źródeł energii na sieć elektroenergetyczną. Wymiernymi efektami prowadzonych prac badawczych są liczne publikacje oraz wdrożenia.

 

 

W latach 2003-2004 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Systemów Elektromechanicznych i Energetycznych w Instytucie Inżynierii Elektrycznej UZ. Od stycznia do sierpnia 2008 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej, a od września 2008 r. jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ.

 

 

Z dniem 16 czerwca 2015 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. 

 

 

 

Prof. G. Benysek jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, m.in. został Innowacyjną Osobowością Roku 2015 (wyróżnienie przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą), otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę honorową „Za zasługi dla województwa lubuskiego”. Jest członkiem Centrum Strategii Energetycznych działającego przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk, oddziału w Poznaniu oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, ENERGA SA, PAP i innych w zakresie energetyki. Recenzent dla IEEE oraz SPRINGER London. 

 


Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie, implementacji innowacyjnych rozwiązań do przestrzeni gospodarczej, intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle energetycznym, jak i w ruchu kołowym. Koordynator wielu projektów europejskich i krajowych, m.in. w ramach programów PHARE, INTERREG, LRPO, ISE, GEKON, PBS. 

 


Autor ponad 140 prac naukowych.

 


Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT