Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ z Instytutu Ekonomii i Finansów ekspertem Komisji Europejskiej

18 listopada 2020 r.

International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems - SPIES 2019. Melbourne, Australia, fot. prof. Arkadiusz Piwowar.JPG

Prof. Maciej Dzikuć podczas ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji (International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems SPIES) w Melbourne, Australia. Fot. prof. Arkadiusz Piwowar

Dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ z Instytutu Ekonomii i Finansów został ekspertem Komisji Europejskiej w ramach działań Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation and Networks Executive Agency). Zajmuje się ona między innymi oceną innowacyjnych projektów w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji. Często ocenie poddawane są rozwiązania, które dopiero będą wdrażane na rynek.

 

 Od 2016 r. prof. M. Dzikuć jest ekspertem oceniającym projekty składane m.in. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz urzędów marszałkowskich poszczególnych województw. Składane wnioski najczęściej dotyczą rozwiązań niskoemisyjnych, a prof. M. Dzikuć w ramach swoich obowiązków pełnił m.in. funkcję eksperta wiodącego oraz przewodniczącego panelu lub komisji. Do tej pory prof. M. Dzikuć ocenił blisko 200 projektów, których łączna wartość podczas realizacji przekroczyła 1 mld zł.


Gratulujemy.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT