Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Ryszard Rybski profesorem nauk inżynieryjno-technicznych

26 marca 2021 r.

prof. Rybski_KAZ_.jpg

Prof. Ryszard Rybski. Fot. Kazimierz Adamczewski

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, z dnia 11 lutego 2021 r., dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

 

Ryszard Rybski urodził się w 1952 r. w Przemkowie (woj. dolnośląskie). W 1969 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szprotawie i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym  Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.  W 1973 r. ukończył  czteroletnie studia inżynierskie i rozpoczął pracę na swoim macierzystym Wydziale, w Zakładzie Metrologii i Elektrotechniki, z czasem przekształconym w Instytut Automatyki i Metrologii, obecnie - Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, z którym zawodowo związany jest  do dzisiaj. W 1979 r. ukończył uzupełniające studia magisterskie.  W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, nadany przez Radę Naukową Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej, na podstawie rozprawy przygotowanej pod opieką naukową prof. Ryszarda Gotszalka. W 2008 r.  otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, nadany przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego (obecnie Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki), na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Komparacja impedancji w układach z cyfrowymi źródłami napięć sinusoidalnych.

 

Przedmiotem badań prowadzonych przez prof. R. Rybskiego  są zagadnienia związane z metodami i układami pomiarowymi stosowanymi w dokładnych pomiarach wielkości elektrycznych, w tym zwłaszcza w pomiarach impedancji. Badania koncentrują się na metodach i układach przeznaczonych do odtwarzania i pomiaru stosunku dwóch napięć przemiennych, w tym – z zastosowaniem metod i algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Obejmują również problematykę konstrukcji przetworników, przyrządów i systemów pomiarowych przeznaczonych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Wymienionego obszaru badawczego dotyczy większość ze 110 opublikowanych prac naukowych Profesora, których jest autorem i współautorem oraz 3 otrzymane patenty.
 

Rybski_scan nominacji.jpg

W prowadzonych przez prof. R. Rybskiego badaniach istotny był ich praktyczny wymiar. Miało to swoje odzwierciedlenie w udziale w ponad 40 projektach badawczych, realizowanych w ramach programów rządowych, grantów Komitetu Badań Naukowych, (ówczesnego) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zlecanych przez firmy i instytucje oraz w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi. Wieloma z projektów kierował, w efekcie wiele z nich zakończyło się wdrożeniem. Swoje doświadczenia badawcze miał również okazję uzupełniać wiedzą praktyczną, m.in. projektując aparaturę pomiarową we współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej METROL w Zielonej Górze, z którym związany był w latach 1993-2008. W ostatnim okresie swoją działalność badawczą prowadzi głównie w ramach międzynarodowych projektów badawczych. Kierował zespołem badawczym Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki, który uczestniczył w dwóch międzynarodowych projektach współfinansowanych przez EURAMET i Unię Europejską w ramach programów ramowych Unii Europejskiej (7 Program Ramowy i Horyzont 2020): "Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity", (2013-2016, European Metrology Research Programme - EMRP) i "A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges”, (2018–2021, European Metrology Programme for Innovation and Research - EMPIR). Projekty były realizowane przez konsorcja utworzone przez narodowe instytuty metrologiczne z kilkunastu krajów europejskich. Obecnie kieruje interdyscyplinarnym zespołem badawczym Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wspólnie z instytutem badawczym IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics /Leibniz-Institut für innovative MikroelektronikIHP Frankfurt (Oder) realizuje projekt badawczy (2019 - 2022) "SmartRiver: Intelligentes Odergebiet / SmartRiver: Inteligentne Nadodrze” finansowany ze środków UE w ramach Programu  Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014 - 2020. Prof. R. Rybski swoje międzynarodowe doświadczenia badawcze miał również okazję zdobywać podczas kilkumiesięcznych staży, które odbył w Technische Universität Ilmenau (stypendium DAAD) oraz w Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (Niemcy).

Prof. R. Rybski jest promotorem w trzech przewodach doktorskich. Jeden z nich został zakończony obronioną pracą doktorską, obrona prac w dwóch pozostałych przewodach jest planowana w 2021 r.

Ważnym obszarem aktywności prof. R. Rybskiego jest działalność dydaktyczna i organizacyjna prowadzona w ramach współpracy międzynarodowej. Dotyczy to w szczególności kontaktów z Technische Hochschule Mittelhessen (Giessen, Niemcy), z którą Uniwersytet Zielonogórski intensywnie współpracuje w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej w ramach zawartej w 1997 r. umowy partnerskiej. Prof. R. Rybski jest od początku koordynatorem tych działań i równocześnie współautorem najważniejszego projektu tej współpracy, związanego z wymianą studentów - Zintegrowanych Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Technische Hochschule Mittelhessen (ZSZ UZ-THM). W tych dwujęzycznych, kończących się podwójnym dyplomem studiach, uczestniczyło dotychczas (lata 2000-2019) ponad 50 studentów UZ, 43 otrzymało już „podwójne dyplomy”. Za wieloletnią współpracę z uczelnią niemiecką Senat Technische Hochschule Mittelhessen przyznał prof. R. Rybskiemu w 2014 r. Medal Hugo-von-Ritgena. Medal ten  przyznawany jest od 2005 r. osobom w szczególny sposób zasłużonym dla TH Mittelhessen.


W latach 1996 – 2002 prof. R. Rybski pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, od 2008 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki, w latach 2012-2018 był członkiem Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2015 r. jest członkiem Komisji Nauk Elektrycznych oddz. PAN w Poznaniu.  Jest również członkiem szeregu stowarzyszeń naukowych i organizacji technicznych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), w którym pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału w Zielonej Górze (od 2017 r.) oraz  członka Zarządu Głównego w Warszawie.

Za swoją działalność naukową prof. R. Rybski był wielokrotnie wyróżniany nagrodą rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2005 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP.

Przypomnijmy, że  to już czwarty tytuł profesorski nadany w tym roku pracownikom naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Serdecznie gratulujemy otrzymanego tytułu. :)

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT